Hans Andersen

Folketingsmedlem og medlem af byrådet i Frederikssund (V)

POLITISKE PEJLEMÆRKER

19. februar 2021

Som Nordsjællands stemme på Christiansborg er der nogle helt konkrete politiske pejlemærker, som jeg særligt arbejder for.


flere med i Arbejdsfællesskabet

Når man er liberal, tror man på, at alle bør og kan tage ansvar for deres eget liv. Fordi det er det rigtige for vores samfund, og fordi mennesker er lykkeligst, når de har mulighed for selv at forme deres eget liv. Et arbejde giver mulighed for at forsørge sig selv – og den stolthed, der følger med. Det giver noget at stå op til om morgenen og noget at identificere sig med. Men gennem årene er for mange blevet mødt med misforstået godhed og er blevet parkeret på sidelinjen på en offentlig ydelse.

Venstre tog vigtige skridt til, at flere skulle blive en del af det arbejdende fællesskab, sidst vi havde regeringsansvaret.  Rekordmange er i dag en del af det arbejdende fællesskab. Og der er knap 40.000 færre børn, der har forældre på kontanthjælp, end der var, da vi indførte kontanthjælpsloftet. Det er en socialpolitisk sejr! 

Men vi er langt fra i mål. 

Vi skal have endnu flere med. Vi ønsker bl.a., at flere mennesker med handicap bliver en del af det arbejdende fællesskab. Vi vil sætte ind over for de mange fordomme om, hvad mennesker med handicap kan. Og vi vil gøre det nemmere for mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet.Mere gang i væksten

Velfærd kræver vækst. Hvis vi skal have råd til den fremtidige velfærd, som vi alle nyder godt af, kræver det, at der kommer mere gang i hjulene. Det kræver, at virksomhederne har de rette vilkår og rammer at arbejde under. Et stort skridt er taget med en modernisering af planloven, som giver en lang række forbedringer med mere fokus på vækst og udvikling i hele Danmark. Det er til stor glæde og gavn ude i lokalområderne, som fremover får bedre forudsætninger for at lade lokale ideer vokse. Det gælder eksempelvis Restaurant Kalvø i Frederikssund, der nu har fået forbedret rammer til at udvikle og tiltrække endnu flere turister.

Og så er afskaffelsen af PSO- og NOx-afgiften da bestemt også værd at nævne. Det er nemlig med til at spare virksomhederne for milliarder. Det sikrer vækst og arbejdspladser, som vi har brug for.

Det er et spor, vi skal fortsætte i – og vi skal hele tiden sørge for, at erhvervslivet har de optimale forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser.


En god infrastruktur

Det er enormt vigtigt, at vi har en effektiv infrastruktur, der binder vores landsdel sammen. Borgerne skal let kunne til og fra arbejde og besøge familie og venner. Og så skal virksomhederne og deres kunder hurtigt kunne få transporteret deres varer. Det vil lette danskernes dagligdag og fremme vækst og arbejdspladser.

Motorvejen helt til Hillerød vil have mange positive effekter. Ikke mindst så vil forlængelse af motorvejen halvere antallet af personskadeulykker og helt eliminere frontalskadeulykker. Vi oplever i dag alt for mange ulykker på den mest trafikerede motortrafikvej i landet, desværre også mange med fatale konsekvenser.

Derudover, vil der de kommende år komme yderligere 8.000 bilister på vejstykket. Det vil forlænge tiden man skal bruge i bilen. Tid, som hverken kan bruges produktivt på arbejdet eller sammen med familien. Med en motorvej vil en pendler f.eks. opleve over 1 times reduktion af køretiden om ugen. En stor forbedring! Ligeledes så vil en reduktion af kødannelse også have positive effekter på miljøet.

 Ydermere så er anlægsprojektet et af de mest rentable infrastrukturprojekter i Danmark. Med andre ord så er der ingen grund til at vente med beslutningen. Vi skulle have haft finansieringen på plads for længe siden, og jeg kan blot håbe på at ministeren kommer op i gear.

Jeg har tidligere inviteret Folketingets Transportudvalg til Nordsjælland, så mine kollegaer kunne se behovet for trafikinvesteringer. Og jeg vil fortsat arbejde benhårdt for, at vi finder de ekstra penge, der skal til for, at vi kan investere yderligere i vores veje. Vi har nemlig ud over Hillerødmotorvejen også brug for en motorvej helt til Frederikssund. 

Motorvejen helt til Frederikssund skal gøre hverdagen lettere for tusindvis af pendlere og erhvervsliv som i dag bruger alt for meget tid på at holde i kø og skabe mere interesse for at investere i job i Frederikssundområdet.

Frem mod 2030 vil trafikken stige til ca. 32.000 biler dagligt. Det er lige så mange, som der kører over Storebælt hver dag. Igangsættelsen af 3. etape af Frederikssundmotorvejen er derfor helt nødvendig! Det samfundsmæssige økonomiske tab lyder på 650 mio. kr., hvis motorvejsprojektet udskydes til 2030. Det har vi simpelthen ikke råd til.