Mine Mærkesager

Som Nordsjællands stemme på Christiansborg er der nogle helt konkrete politiske pejlemærker, som jeg særligt arbejder for.


Nordsjællands stemme på Christiansborg

Jeg vil fortsat arbejde for en bedre infrastruktur i Nordsjælland. Jeg har i denne valgperiode kæmpet for at få nordsjællandsk infrastruktur med i den seneste infrastrukturaftale. Men vi er bestemt ikke færdige. Frederikssundmotorvejen skal fremrykkes, så den bliver færdig før 2032, som desværre er status lige nu. Motorvejen til Hillerød skal stå færdig i 2028, men vi mangler at få finansieret en fremtidssikret vej frem til det nye hospital. Så skal vi også se på fremkommeligheden på en række vejstrækninger i Nordsjælland. Det handler bl.a. om motortrafikvejen mellem Hillerød og Helsinge og vejen mellem Kregme og Hillerød. Vi har brug for at forbedre disse veje. Alt for mange mennesker spilder alt for meget tid her i hverdagen.


Et sundhedsvæsen, der sætter dig først

Hvis vi bliver syge, skal vi have en høj kvalificeret og hurtig hjælp. Desværre falder patienterne ofte ned mellem to stole og bliver mødt af et presset system, der ikke taler godt nok sammen. Samtidig er ventelisterne ofte alt for lange, også på sygehusene her i Nordsjælland.

Vi skal bevare Frederikssund Hospital der kan være et supplement til superhospitalet i Hillerød. Det handler både om Frederikssund Hospital som sundhedshus, nærhospital og med flere regionale funktioner. Alt det som ikke er svært skal være nært.

Kommunerne skal kunne tilbyde deres borgere langt flere behandlinger og opfølgende forløb i eget hjem med regional opbakning. Ny teknologi og en fokuseret indsats skal sikre at flere patienter får deres sundhedsbehandling tæt på eller meget gerne i eget hjem.


Mere frit valg

Jeg har tillid til danskerne. Du er den bedste til at indrette dit liv – ikke politikerne på Christiansborg. Desværre har den røde regering vist, at den ikke har tillid til ungdommen, til vores ældre, og til at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres børn. Det værste eksempel er tvangs- fordelingen af gymnasieelever, baseret på forældrenes indkomst.

I stedet burde vi give alle danskere mere frihed og flere muligheder. Til at vælge den rigtige skole for vores børn. Det rigtige plejehjem når vi bliver ældre. Den bedste behandling når vi bliver syge. Vi skal undgå ”systemdanmark” på ældreområdet – blot fordi man bliver ældre, skal man stadig bevare det frie valg. Der skal være frit valg til at vælge det rette plejehjem, samt friheden på plejehjemmene til at vælge, hvem der skal levere maden. Så skal vi oprette flere friplejehjem, så man har mulighed for at vælge det plejehjem, man ønsker, uanset hvor man bor. Venstre mener ikke, at mulighederne for de ældres frie valg skal være betinget af kommunalbestyrelsens nåde og gode vilje i et bureaukratisk system. Venstre har været med til at sikre mindre bureaukrati i ældresektoren.  


Ned med skatten - Mere frihed og flere muligheder

Vi har i mange år kørt en skattestopspolitik – og den vil vi fortsætte med. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Jeg tror på, at det skal kunne betale sig at uddanne sig, arbejde, spare op, investere og løbe en risiko. Friheden er en forudsætning for fremgang i vore danske samfund.

Derfor skal samfundet være sådan indrettet, at det overalt stimulerer til arbejde, privat initiativ, selvstændighed og virkelyst – ligesom bureaukrati skal bekæmpes. Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vores konkurrenceevne sikres i fremtiden. Det kan skattelettelser hjælpe med til. I Venstre har vi det mål, at vi gradvist sænker skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker. Det skal ske i et tempo, hvor det ikke går ud over velfærden.


Uddannelse

Det danske uddannelsessystem er fundamentet for Danmarks fremtid og vores unge mennesker. Uanset baggrund skal man have mulighed for at tage en uddannelse af høj faglig kvalitet, hvor der er plads til mennesker med forskellige behov og ressourcer. Flere skal med, og det kræver et differentieret uddannelsessystem, hvor vi udfordrer de fagligt stærke, og støtter de fagligt udfordrede.

Vi skal have et uddannelsessystem, der sikrer lige adgang til uddannelse uanset, om man bor i Frederikssund, Gilleleje eller Fredensborg eller indre København. Det kræver derfor, at vi har attraktive og velfungerende uddannelser i hele landet og ikke kun i landets store universitetsbyer.

I en tid, hvor regeringen skærer i vores muligheder, er det afgørende, at vi sikrer valgfriheden i vores uddannelsessystem. Det er derfor vigtigt, at unge skal have lov til vælge, hvor de vil gå i gymnasiet. Unge skal have frihed til at vælge, hvor de vil tage deres uddannelse. Vi som beslutningstagere skal alene sikre, at der er de gode uddannelsesmuligheder.


Det skal ALTID kunne betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig, at stå op om morgenen og gå på arbejde. For det første fordi det er sundt at bestille noget, men også fordi det gør en kæmpe forskel for børn, om de vokser op i en familie hvor forældrene forsørger dem, eller hvor de er på passiv forsørgelse. Venstre vil give en skattelettelse til alle som arbejder fuldtid og arbejde for at beskæftigelsesfradraget bliver hævet, så det i højere grad kan betale sig at arbejde.  

Derudover giver det også god samfundsøkonomisk mening, at folk er i arbejde, for så kan vi bruge penge på velfærd, lavere afgifter og grøn omstilling i stedet for på kontanthjælp.

Derfor er jeg bekymret over, at den røde regering har gjort det mindre attraktivt at arbejde. De har hævet de sociale ydelser, særligt til arbejdsløse indvandrere og så har de hævet dagpengene. Det gør, at det dårligere kan betale sig at gå på arbejde. Det er i min optik den forkerte vej at gå. Jeg vil derfor arbejde for, at det altid kan svare sig at gøre en indsats.


En grønnere fremtid for vores børn

Vi skal kunne se vores børn i øjnene og vide, at vi gjorde det rette for at sikre deres fremtid, og tog klimaet alvorligt. Danmark skal derfor være et land, der går forrest i udviklingen af løsninger, der kan bruges i hele verden. Vi skal favne et miljø, hvor nye spændende arbejdspladser og industrier kan gro, og hvor de etablerede har incitament til at tilpasse sig. Den grønne omstilling skal ikke betyde, at vi skal gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. For hvis produktionen flytter ud af landet, så gør vi ikke klimaet bedre, kun Danmark fattigere.


Erhvervsliv

Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for de danskere, der ønsker at bidrage til det danske samfund med innovation og vækst. Derfor kæmper jeg for at gøre det lettere og mere attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Det handler om at have de bedste forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække arbejdskraft.

Det står højt på min dagsorden at sikre erhvervsvenlighed i Nordsjælland og resten af Danmark. Det er gennem et godt erhvervsliv, at vi sikrer vækst og velstand, og for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden. Derfor prioriterer jeg også i mit arbejde at besøge vores lokale virksomheder, netop for at høre ”hvor skoen trykker”, og hvor vi derved kan lette bøvl, skatter og afgifter, der ikke giver mening.

Mere frihed til selv at bestemme

22. december 2022

Mere frihed TIL selv at bestemme Ned med skatten - Mere frihed og flere mulighederVi har i mange år kørt en skattestopspolitik – og den vil vi fortsætte med. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Jeg tror på, at det skal kunne…

LÆS MERE

Nordsjællands Stemme

22. december 2022

Nordsjællands stemme i folketinget Nordsjællands folkevalgte stemme i Folketinget Jeg er har længe sat en æren i at være Nordsjællands stemme i Folketinget, og har gennem alle årene kæmpet for Venstres politik og Nordsjællands interesse i Folketinget. Dette har været…

LÆS MERE

Sundhed

26. oktober 2022

Sundhed Et sundhedsvæsen, der sætter dig førstHvis vi bliver syge, skal vi have en høj kvalificeret og hurtig hjælp. Desværre falder patienterne ofte ned mellem to stole og bliver mødt af et presset system, der ikke taler godt nok sammen. Samtidig er ventelisterne ofte alt for…

LÆS MERE

Beskæftigelse

26. oktober 2022

Beskæftigelse Det skal ALTID kunne betale sig at arbejde Det skal altid kunne betale sig, at stå op om morgenen og gå på arbejde. For det første fordi det er sundt at bestille noget, men også fordi det gør en kæmpe forskel for børn, om de vokser op i en familie hvor forældrene…

LÆS MERE

Klima

5. september 2022

Klima En grønnere fremtid for vores børnVi skal kunne se vores børn i øjnene og vide, at vi gjorde det rette for at sikre deres fremtid, og tog klimaet alvorligt. Danmark skal derfor være et land, der går forrest i udviklingen af løsninger, der kan bruges i hele verden. Vi skal…

LÆS MERE

Styr på dansk økonomi

5. september 2022

Styr på dansk økonomi Ned med skatten - Mere frihed og flere mulighederVi har i mange år kørt en skattestopspolitik – og den vil vi fortsætte med. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Jeg tror på, at det skal kunne betale sig…

LÆS MERE