Beskæftigelse

Det skal ALTID kunne betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig, at stå op om morgenen og gå på arbejde. For det første fordi det er sundt at bestille noget, men også fordi det gør en kæmpe forskel for børn, om de vokser op i en familie hvor forældrene forsørger dem, eller hvor de er på passiv forsørgelse. Venstre vil give en skattelettelse til alle som arbejder fuldtid og arbejde for at beskæftigelsesfradraget bliver hævet, så det i højere grad kan betale sig at arbejde.  

Derudover giver det også god samfundsøkonomisk mening, at folk er i arbejde, for så kan vi bruge penge på velfærd, lavere afgifter og grøn omstilling i stedet for på kontanthjælp.

Derfor er jeg bekymret over, at den røde regering har gjort det mindre attraktivt at arbejde. De har hævet de sociale ydelser, særligt til arbejdsløse indvandrere og så har de hævet dagpengene. Det gør, at det dårligere kan betale sig at gå på arbejde. Det er i min optik den forkerte vej at gå. Jeg vil derfor arbejde for, at det altid kan svare sig at gøre en indsats.


Erhvervsliv

Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for de danskere, der ønsker at bidrage til det danske samfund med innovation og vækst. Derfor kæmper jeg for at gøre det lettere og mere attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Det handler om at have de bedste forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække arbejdskraft.

Det står højt på min dagsorden at sikre erhvervsvenlighed i Nordsjælland og resten af Danmark. Det er gennem et godt erhvervsliv, at vi sikrer vækst og velstand, og for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden. Derfor prioriterer jeg også i mit arbejde at besøge vores lokale virksomheder, netop for at høre ”hvor skoen trykker”, og hvor vi derved kan lette bøvl, skatter og afgifter, der ikke giver mening.


Ned med skatten - Mere frihed og flere muligheder

Vi har i mange år kørt en skattestopspolitik – og den vil vi fortsætte med. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Jeg tror på, at det skal kunne betale sig at  arbejde, spare op, investere og løbe en risiko. Friheden er en forudsætning for fremgang i vore danske samfund.

Derfor skal samfundet være sådan indrettet, at det overalt stimulerer til arbejde, privat initiativ, selvstændighed og virkelyst – ligesom bureaukrati skal bekæmpes. Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vores konkurrenceevne sikres i fremtiden. Det kan skattelettelser hjælpe med til. I Venstre har vi det mål, at vi gradvist sænker skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker. Det skal ske i et tempo, hvor det ikke går ud over velfærden.