Hans Andersen

Folketingsmedlem og medlem af byrådet i Frederikssund (V)

DEBATINDLÆG

25. juni 2018

Langtidsledige i job igen

I Danmark er vi privilegerede. Vi har fri adgang til uddannelse, sygehjælp og meget mere. Det har vi kun, fordi der er mennesker, som hver morgen står op og tager på arbejde. Det er hele forudsætningen for vores velfærdssamfund, og derfor var et af Venstres hovedbudskaber ved seneste folketingsvalg, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Siden folketingsvalget har Venstre arbejdet for at løfte danskere ud af passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Og vi er nået langt. Vi har det laveste antal på offentlig forsørgelse i mere end 10 år. Vi har det højeste antal lønmodtagere nogensinde. Det går med andre ord godt i Danmark.

Men vi er ikke i mål endnu. Venstre bliver ved med at gøre en indsats for at bringe flere i beskæftigelse. Vi har derfor tidligere afsat mere end en kvart milliard kroner til satspuljeprojektet » Flere skal med « , som skal sørge for, at langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får den hjælp, som de har behov for.

Mange kommuner har taget imod hjælpen, og de foreløbige resultater viser, at halvdelen af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har en reel mulighed for at komme i job. Faktisk viser det sig, at 54 procent af de langtidsledige er jobegnede, hvis de får et lille skub og en ekstra hjælp.

Dette vidner desværre også om, at kommunerne har sovet i timen og ikke har formået at løfte deres ansvar. Det er et svigt. Til gengæld glæder det mig, at de ledige nu får den hjælp, som de har brug for, så de kan komme tættere på et arbejde.

Som bragt i bl.a. Sjællandske Slagelse d. 22.06.2018

 

jobrekord giver millioner i kommunekassen

Beskæftigelsen buldrer fremad i Danmark. Måned efter måned sætter vi danmarksrekord for antallet af lønmodtagere, der trækker i arbejdstøjet, forsøger sig selv og bidrager til fællesskabet.

Siden april 2016 har 22.700 personer forladt kontanthjælpssystemet, og i alt har 49.200 personer vinket farvel til offentlige forsørgelse siden folketingsvalget i 2015. Ja, det går helt forrygende godt i Danmark - og det kan mærkes i kommunekassen i Helsingør Kommune.

For også her går vi med i jobmarchen, som har spredt sig til samtlige kommuner i landet. Fra december 2014 til december 2017 er der skabt 874 nye private job i Helsingør Kommune. Og siden folketingsvalget har 414 personer vinket farvel til offentlig forsørgelse -alene sidstnævnte har sparet kommunekassen for 28 mio. kr., som kan bruges andre steder f.eks. på kernevelfærd.

Fremgangen er et billede på, at den danske økonomi har det godt. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at Venstres og regeringens politik er med til at blæse vind i sejlene.

For vi har på den ene side gennemført initiativer, der giver erhvervslivet energi. Det gælder eksempelvis et skatte-og byrdestop, liberalisering af planloven, landbrugspakken, afskaffelse af PSO-afgiften og erhvervs-og iværksætterpakken. På den anden side har vi med kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, integrationsydelsen og skatteaftalen øget gevinsten ved at tage et arbejde.

Jeg glæder mig meget over, at flere kommer med i det arbejdende fællesskab. For det betyder noget, når man mærker, at man gør en forskel. For sig selv, sine kolleger, sin arbejdsgiver, familie, for kommunekassen og for samfundet.

Det går forrygende godt i Danmark, og det skal vi udnytte til at få endnu flere med i jobmarchen og endnu flere kroner i kommunekassen.

Derfor vil Venstre blive ved med at blæse vind i sejlene.

For politik gør en forskel - for den enkelte og for fællesskabet.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 22.06.2018

 

bedre adgang til læger

I mandags præsenterede regeringen sit nye sundhedsudspil, der bl. a. skal sikre bedre lægedækning ved at styrke den almene praksis. De praktiserende læger skal i fremtiden løfte en betydelig del af de opgaver, som ellers i dag varetages på sygehusene.

Det giver nemlig rigtig god mening at flytte behandlingerne derud, hvor patienterne er.

Samtidig skal en samlet pulje på knap 750 millioner kroner bl. a. gøre det mere attraktivt for medicinstuderende at slå sig ned som selvstændige, hvor der er lægemangel. Og den pulje får vi i Nordsjælland stor glæde af.

Fremover vil vi kunne opleve et mere trygt, nært og sammenhængende sundhedsvæsen, når regeringen går ind og styrker den almene praksis. Regeringen vil hæve andelen af praktiserende læger, der har åbent for tilgang, fra de nuværende 30 procent til 70 procent i 2030. Det skal nemlig være meget lettere at få en tid hos lægen, samtidig med at lægen skal have bedre tid til sine patienter.

Mandagens udspil lægger derudover op til, at der skal oprettes nye sundhedshuse, hvor flere læger arbejder under samme tag.

Det betyder, at kompetencerne fra læger og andet sundhedspersonale bliver samlet - og kvaliteten i almen praksis bliver løftet. Derudover skal der uddannes flere praktiserende læger, hvor 30 pladser i videreuddannelsesforløb allerede bliver oprettet næste år og i 2020.

Regeringens nye sundhedsudspil indebærer altså markante forbedringer på sundhedsområdet, som giver borgerne i Nordsjælland bedre adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 15.06.2018

 

integration sker på arbejdsmarkedet

VI VED, AT den bedste integration går hånd i hånd med en lønseddel fra en arbejdsgiver.

Derfor har det også været en af Venstre og regeringens vigtigste opgaver at få indvandrere ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet.

Og vores indsats har givet pote.

Siden valget i 2015 er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse steget med ca. 20. pct.

Som beskæftigelsesordfører tillader jeg mig at klappe lidt i hænderne over fremgangen, men jeg holder mig også for øje, at vi ikke læner os for langt tilbage - for vi er ikke i mål endnu. Derfor har vi som en del af satspuljeaftalen for 2018 besluttet at bruge 78,1 mio. kr. til integrations-og beskæftigelsesambassadører rundt om i landet.

Det er penge, som landets kommuner kan søge del i - og det har Helsingør Kommune gjort. Det betyder, at Helsingør kan ansætte en ambassadør, der kan sætte et ekstra skub i integrationen.

Med en kommunal ambassadør for integration, kan vi få åbnet døren til arbejdsmarkedet mere op, så endnu flere indvandrere bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Nøglen til en god integration ligger ved indgangen til arbejdsmarkedet. Derfor er det også så uhyre vigtigt, at vi har beskæftigelsesbrillerne på, når vi tænker integration.

Og jeg er glad for, at Helsingør Kommune får del af pengeposen, så kommunens indvandrere, der står uden for arbejdsmarkedet, kan få en stærkere håndsrækning og blive selvforsørgende.

Det er ikke bare til glæde for den enkelte, nej det er til gavn for hele kommunen og borgerne i Helsingør.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 12.06.2018

 

vi løfter sundheden igen

Danskernes sundhed står højt på Venstres dagsorden. Siden Venstre overtog nøglerne til Statsministeriet i 2015, har vi løftet sundhedsområdet ad flere omgange, fordi vi prioriterer kernevelfærd højere end så meget andet. Nu har regeringen og Danske Regioner indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der giver sundhedsområdet endnu en saltvandsindsprøjtning på 1 milliard kroner.

Intet er vigtigere end danskernes sundhed, og det er ganske enkelt ikke holdbart for hverken personale eller patienter, når sygehusene løber for stærkt. Derfor glæder jeg mig meget over, at vi nu styrker sundhedsområdet igen. Så sygehusene får flere hænder, så danskerne får bedre behandling, og så personalet får mere tid til patienterne.

Jeg glæder mig også over, at vi afskaffer det såkaldte produktivitetskrav, der har pålagt sygehusene at effektivisere to procent årligt. For vi har ganske enkelt kunnet se, at det ikke er kommet patienterne til gavn.

I stedet indfører vi en ny styringsmodel, der skal skabe bedre sammenhæng for patienterne og sikre, at flere bliver behandlet tættere på hjemmet. Det betyder eksempelvis, at færre kroniske patienter skal til kontrol på sygehuset -og flere hos den praktiserende læge.


Særlig sikker hånd

Endelig understreger vi, at psykiatriområdet er en prioritet for regeringen. Aftalen rækker nemlig en særlig sikker hånd ud til det stigende antal af især unge mennesker, der har det psykisk svært ved at sætte ring om 200 millioner af den nye milliard, som hvert år skal bruges til at styrke børne-, unge-og voksenpsykiatrien.

Intet er mere vigtigt end danskernes sundhed, og derfor var det også et helt centralt valgløfte for Venstre at give sundhedsområdet et løft. Og det har vi leveret på. Siden 2015 er sundhedsvæsenets budgetter blevet styrket markant, og nu giver vi sundheden endnu en saltvandsindsprøjtning.

Som bragt i Sjællandske Slagelse d. 08.06.2018


Vanvittigt at lade staten tjene penge på hash

Hashdebatten er igen blusset op, efter at Henrik Sass Larsen (S) for nylig luftede sine frisindede hashtanker.

Ikke at der er meget nyt fra fronten af politikere, der står side om side med Sass Larsen i debatten.

Det store argument for en hashlegalisering er, at når vi ikke har formået at tøjle forbruget af hash, kan staten lige så godt tjene penge på unge menneskers hashpsykoser.

En rablende vanvittig tanke, som må være født i en eller anden form for tåge.

Man kan pakke sine argumenter ind i nok så mange lyserøde røgskyer, men det ændrer ikke fakta.

Hash er farligt. Så kort kan det siges.

Det er ikke et gammelmandspostulat. Det er videnskabeligt og objektivt bakket op af eksempelvis Sundhedsstyrelsen, der advarer med lys og lygte mod hash.

Det er vanedannende, sløvende, påvirker indlærings-og koncentrationsevnen - og særligt for unge mennesker kan det føre til psykoser præget af angst og panik. Der bør sættes en tyk streg under, at legalisering af hash er ren tågesnak.

Uanset hvor meget man mener, lovgivningen har spillet fallit, så bliver det aldrig et gyldigt argument, at vi lige så godt kan give op og lade staten tjene penge på andre menneskers ulykke. Ligesom vi heller ikke ophæver fartgrænserne, fordi mange jo alligevel kører for hurtigt.

Erfaringerne fra andre lande er heller ikke den succeshistorie, som nogle gerne vil gøre det til. Hverken den amerikanske eller hollandske model har haft mærkbar positiv indvirkning på den organiserede kriminalitet. Til gengæld er forbruget af rusmidlet steget.

Bevares, der findes utvivlsomt ressourcestærke mennesker, der kan håndtere et hashforbrug. Men en legalisering vil f. eks. ramme udsatte unge hårdt. Og dem skal vi beskytte - ikke tjene penge på.

Som bragt i Jyllands-Posten d. 31.05.2018

 

flere skal flytte sig efter job

Det er lyse tider i Danmark - og ikke kun, fordi solen står højt på himlen. Det går nemlig helt ekstraordinært godt. Siden Venstre overtog regeringsmagten i 2015, er der skabt cirka 130.000 private arbejdspladser. Flere danskere end nogensinde har et arbejde at stå op til. Og fremgangen har bidt sig fast i hele landet - beskæftigelsesfrekvensen er steget i 98 ud af 98 kommuner siden valget.

Nu handler det om at pleje opsvinget og holde det i gang så længe, som det overhovedet er muligt. Og lige nu ser vi advarselslamper forude, som vi skal tage alvorligt. Virksomheder landet over kigger langt efter hurtige hoveder og kloge hænder. Det betyder, at de risikerer at måtte sige nej til ordrer, og det kan koste arbejdspladser. Det gælder også her i Nordsjælland.

Derfor griber regeringen værktøjskassen og sætter i et nyt udspil ind med målrettede tiltag, der skal forebygge mangel på arbejdskraft.

Vi vil eksempelvis spytte flere penge i puljen til opkvalificering inden for områder med mangel på arbejdskraft, som indgik i trepartsaftalen 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Flere ledige skal ganske enkelt kunne tillære sig de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger - det er en gevinst for den ledige, og det er en gevinst for virksomhederne.

Og vil vi stille krav om, at nyuddannede på dimittend-dagpenge skal søge job også andre steder end i de store uddannelsesbyer.

For det er uholdbart, hvis man som nyuddannet ikke kan finde job i København, mens virksomheder i Nordsjælland kalder på de selv samme kompetencer.

Man må være parat til at pendle efter job. Det gør mange nordsjællændere dagligt, og sidst jeg tjekkede, var der ikke længere fra København til Nordsjælland end fra Nordsjælland til København. Det er ikke at stille urimelige krav. Det er at bruge sin sunde fornuft.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 31.05.2018


nu åbner naturperlen

Den har været længe undervejs.

Men mange års arbejde - og ikke mindst frivillige kræfter - senere kan vi endelige sætte Danmarks næststørste nationalpark på landkortet, når dronning Margrethe i morgen åbner Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Jeg har personligt glædet mig meget til at fejre åbningen af vores nordsjællandske naturperle. Ikke kun fordi jeg har været stor fortaler for projektet, men fordi nationalparken sætter Nordsjælland i et lys, der kan være med til at øge beskyttelsen af vores unikke natur-og kulturværdier og trække flere turister til.

Ikke at der er meget nyt i det, men jeg tror, at alt for få mennesker forbinder Nordsjælland med kongehistorie, natur og industrikultur. Og det er ærgerligt, for det rummer vi i dén grad, og den del af Nordsjælland bliver nu pakket ind i én stor nationalpark og serveret for natur-og kulturglade sjæle fra nær og fjern.

For Nationalparken Kongernes Nordsjælland binder virkelig noget af det bedste natur, kultur og friluftsliv, vi har i Danmark, sammen.

Fra Kronborg Slot, hvor Holger Danske sidder og sover, indtil den dag Danmark virkelig kommer i knibe. For så ved vi, at han vågner og forsvarer fædrelandet. Gennem det smukke landskab formet af istidens tunge kappe, oldtidens høje og Gribskov - en af Danmarks ældste skove. Forbi klostre og klenodier. Rundt om Arresø, Danmarks største sø, der huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark. Til Melby Overdrev - det største lyngområde på Sjælland.

Vi har meget at byde på i Nordsjælland, og det kommer vi nu til at formidle endnu stærkere med Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Jeg glæder mig til at fejre åbningen og ikke mindst til at følge udviklingen af Nordsjællands naturperle fra nærmeste hold.

Vi har meget at byde på i Nordsjælland, og det kommer vi nu til at formidle endnu stærkere med Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 28.05.2018

 

Skattefri gevinst til bolig- og bilejere

Der er gode nyheder til deleøkonomiske sjæle, der udlejer sommerhus, bil, bolig eller båd. For en ny aftale sender op til 40.000 skattefri kroner i lommerne fx på sommerhusejere her i Halsnæs Kommune, der lejer sommerhuset ud via deleøkonomiske udlejningsplatforme.

Vel at mærke, hvis platformen indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne. For Venstre er det vigtigt at sikre gode vilkår for deleøkonomien i Danmark, der folder sig ud i samme hast som den danske sommervarme disse dage. Men deleøkonomi skal gå hånd i hånd med skattebetaling. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om at lempe skattevilkårene for udlejning fra udlejningsplatforme, der indberetter skatteindtægterne til skattemyndighederne. Vi sender dermed ikke alene en håndsrækning til deleøkonomiske sommerhusejere i Halsnæs Kommune, som nu kan tjene en ekstra pose penge til sommerferien.

Aftalen er også en vigtig ramme for hele den deleøkonomiske branche i Danmark, hvor vi klart og tydeligt markerer, at deleøkonomi og skattebetaling hænger sammen som jordbær og fløde. Samtidig sætter vi et loft på 70 udlejningsdage om året for helårsboliger – ganske enkelt for at modvirke hotel-lignende udlejninger. Aftalen betyder helt konkret, at vi hæver bundfradraget for sommerhusudlejning til 40.000 kroner om året. Men der er også økonomiske gulerødder til deleøkonomiske boligejere, som fremover kan fradrage 28.000 kroner om året og bil- og bådejere, som kan se frem til en skattefri gevinst på 10.000 kroner.

Og jeg glæder mig over, at vi allerede nu ser resultater af aftalen. For de danske skattemyndigheder har som det første land i verden netop indgået en aftale med udlejningsplatformen Airbnb. Og det betyder altså, at brugere af platformen nu kan putte endnu flere kroner i de skattefri lommer. Så der er rigtig god grund til at glæde sig på vegne af fremtidens deleøkonomi i Danmark, og ikke mindst sommerhusejerne her i Halsnæs Kommune.

Som bragt i Halsnæs Avis d. 23.05.2018

 

800 mio. kr. til læge- og sundhedshuse

ET GODT SUNDHEDSVÆSEN er en af grundstenene i vores samfund. Og det er helt afgørende, at der er sammenhæng og geografisk lighed.

Derfor har vi på finansloven afsat 800 mio. kr. over fire år til en pulje for læge- og sundhedshuse. Den første sum er blevet delt ud, og det betyder, at 30 læge- og sundhedshuse rundt om i landet vil modtage en hel eller delvis finansiering til nyetableringer, tiltrængte renoveringer eller indkøb af nyt udstyr.

For os her i Region Hovedstaden vil det medføre, at patienterne får kortere vej til bedre og flere typer af behandling.

Vi er nemlig i alt blevet tildelt støtte for 56,7 mio. kr. og er dermed den region i landet, der har fået den største andel af puljen. Og seks af vores kommuner får del af kagen til renoveringer og etableringer af sundheds- og lægehuse. Der gives blandt andet 13,5 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Helsingør, 12 mio. kr. til etablering af flerlægepraksis og udstyr i Hillerød Sundhedshus og 5,8 mio. kr. til etablering af lægeklinik i et sundhedshus i Humlebæk.

På den måde sikres der en langt bedre geografisk balance på sundhedsområdet for hele regionen, der vil være afgørende for at sikre samtlige af hovedstadens borgere en lige adgang til sundheds-og lægetilbud.

Danskernes sundhed og velvære har altid stået som en topprioritet for Venstre, og det gør den fortsat. Derfor glæder det mig, at posen med penge også sendes i retning af blandt andet Nordsjælland.

Det bringer sundheden tættere på danskerne rundt om i lokalområderne.

Også her hos os.

Som bragt I Helsingør Dagblad d. 14.05.2018


ET Nordsjælland i bedre balance

Regeringen har haft og har fortsat et klart mål: Vi ønsker et Danmark i balance.

De seneste års positive økonomiske vinde har hjulpet os godt på vej, men gode konjunkturer kan ikke bære Danmark alene. Regeringen og Venstre har derfor gennemført en lang række initiativer, som giver et stærkere Danmark og et Danmark i bedre balance.

Vi har aftalt at gennemføre skattelettelser for folk i arbejde -særligt for dem med små arbejdsindkomster.

Skattelettelserne sikrer, at danskerne får lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. På samme måde er kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen ikke bare politik, der øger incitamentet til at finde et job. Det er også god socialpolitik. For vi ved, at kontanthjælpen går i arv. Og skal vi for alvor bryde den negative sociale arv, skal vi sikre, at flere børn vokser op i hjem, hvor mor og far skifter kontanthjælpen ud med et arbejde. Det bidrager kontanthjælpsloftet til.

Heldigvis går det godt i Danmark. Det ville være forkert at sige, at Venstre kan tage hele æren for de gode tider. Men vi har noget af æren. Venstres politik har bidraget til, at flere i dag er i arbejde, og at færre forsørges af det offentlige.

Og resultaterne er til at føle på: Over 120.000 private arbejdspladser er blevet skabt siden valget i 2015. Og på kun to år -fra juni 2015 til juni 2017 -er der skabt næsten 5000 nye private arbejdspladser i Nordsjælland. Det glæder jeg mig bestemt over.

Jeg kæmper for, at vi kan skabe endnu flere private arbejdspladser i Nordsjælland - så flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, og så vi får bedre råd til vores fælles velfærd. Det er en vej, vi skal fortsætte ud ad.

På kun to år - fra juni 2015 til juni 2017 - er der skabt næsten 5000 nye private arbejdspladser i Nordsjælland.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 08.05.2018


Mindre afgift, mere grøn energi

Danmark er et af verdens førende klimanationer. Vi er et grønt foregangsland med verdensrekord i vindkraft og førertrøje i grøn iværksætteri. Det kan vi være stolte over. Men vi kan blive endnu bedre, og derfor har regeringen fremlagt et ambitiøst energiudspil, der baner vej for et endnu grønnere Danmark og giver danskerne markante besparelser.

Regeringen vil bruge 15 mia. kr. på at accelerere den grønne omstilling. Til gavn for Danmarks fremtid. Men udspillet kan også mærkes nu og her helt nede i de lokale lommer. For danskerne betaler alt for meget for el, og derfor sænker vi el-afgiften frem mod 2025, så den ender med at være 25 øre billigere per kilowatt-time.

Det betyder i kroner og øre, at en gennemsnitshusstand med et årligt forbrug på 4000 kilowatt-timer opnår en besparelse på 1250 kr. Der er også besparelser at hente til de, der varmer parcel-eller sommerhuset op med el-radiatorer. For regeringen vil sænke afgiften på elvarme yderligere med 15 øre per kilowatt-time, og for 140 kvadratmeters parcelhus betyder det en besparelse på ca. 2850 kr. om året.

Lad mig sætte en tyk streg under, at regeringens udspil ikke er ren grøn facade, som Socialdemokratiet ellers har kørt kampagne for den seneste uge. For energiudspillet er kort og godt Danmarkshistoriens største grønne energipakke. Vi vil blandt andet bygge verdens største havvindmøllepark, investere massivt i vedvarende energi og spare danskerne for tusindvis af kroner.

En så ambitiøs plan, synes jeg, fortjener bred opbakning i Folketinget. Så jeg kan kun opfordre Socialdemokratiet til at droppe smædekampagnen og hoppe med ombord på Danmarkshistoriens grønneste energiudspil.

Det er sund og grøn fornuft.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 30.04.2018


Dyrt at udskyde motorvej

Der findes mange argumenter for, at motorvejen til Frederikssund bør stå højt på listen over kommende vejprojekter. Og nu findes der 650 millioner nye gode grunde.

For det koster nemlig samfundet rigtig mange penge, at Frederikssundmotorvejens sidste etape til Frederikssund endnu ikke har fået asfalt. En ny beregning fra Vejdirektoratet viser, at det samfundsmæssige økonomiske tab lyder på hele 650 mio. kr., hvis man udskyder igangsættelsen af motorvejsprojektet til 2030 frem for en situation, hvor projektet sættes i gang i 2020.

Og det er tal, der i mine øjne taler sit tydelige sprog. For det sætter en stor, fed streg under, at der ikke bare er et kæmpestort behov for at få motorvejen hele vejen til Frederikssund - det er faktisk også en god forretning.

I Venstre er vi ikke tvivl. Vi har afsat 19,5 mia. kr. ekstra til infrastruktur, som vi vil bruge på veje.

Men vi kan ikke bygge motorvejen alene, og det helt store bump på vejen er at finde flertal i Folketinget, der vil sende penge mod Frederikssund. Det er en lang, sej kamp at få et flertal i folketinget med på motorvejen - men der må ikke være den mindste tvivl om, at jeg arbejder benhårdt på sagen.

Og jeg ser lys forude, som ikke just bliver dæmpet af de nye tal. For som beregningen viser, så er det en af de motorvejsstrækninger, hvor vi får den største gevinst for pengene. Det er et argument, der bør veje tungt på vægtskålen, og derfor mener jeg også, at Frederikssundmotorvejen bør stå højt på listen i næste trafikaftale.

Som bragt i bl.a. Lokalavisen Frederikssund d. 15.04.2018


aldrig før har så mange bidraget til fællesskabet

 

Det går så godt i Danmark, at vi netop har sat beskæftigelsesrekord. Aldrig før har der været så mange personer med et lønmodtagerjob i Danmark, som tilfældet er nu med 2.728.800 personer.

Det vidner selvfølgelig om, at det generelt går godt i økonomien. Gode internationale konjunkturer bidrager til den positive udvikling. Men jeg er ikke i tvivl om, at den positive udvikling også er hjulpet godt på vej af de initiativer, Venstre har gennemført siden sidste folketingsvalg.

Vi har indført et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse, som gør, at det bedre kan betale sig at arbejde. Sammen med de skattelettelser vi for nyligt har aftalt at give til folk i arbejde, bidrager det til, at flere skifter kontanthjælpen ud med et arbejde.

Vi har med et skatte- og byrdestop, en liberalisering af planloven, en landbrugspakke, en afskaffelse af PSO-afgiften og en erhvervs- og iværksætterpakke gennemført initiativer, der styrker forholdene for vores erhvervsliv. Det sikrer vækst og udvikling i hele Danmark.

Det glæder mig, at så mange danskere i dag er i arbejde. For hvis Danmark fortsat skal være et velstående land, og hvis vi fortsat skal have råd til den fælles velfærd, vi alle holder af, så kræver det, at så mange som muligt bidrager.

Og det betyder noget, at der er historisk mange danskere, som er en del af det arbejdende fællesskab. For både den enkelte og for samfundet. Det betyder noget at føle sig som en del af det fællesskab, en arbejdsplads er. Det betyder noget at føle, at man bidrager. Det betyder noget at kunne forsørge sig og sine.

Og så betyder det selvfølgelig noget for samfundet. Vi ved, at hver gang det lykkes at rykke en kontanthjælpsmodtager i arbejde til en HK-mindsteløn giver det en årlig gevinst på 200.000 kr. for det offentlige. Det er penge, man kan bruge andre steder - fx på vores fælles velfærd.

Jeg glæder mig derfor over, at vi har sat beskæftigelsesrekord i Danmark - og at der er udsigt til, at de gode tider kan vare mange år.


Som bragt i bl.a. Århus Stiftstidende d. 21.03.2018


Hele politikken står ikke i udspil

Regeringen vil bekæmpe parallelsamfund, fordi vi har områder, hvor danske værdier som ligestilling, frihed og tolerance ikke hersker.

Og hvor arbejdsløshed og kriminalitet hører til hverdagens norm.

Det har fået Michael Liesk, tidligere byrådskandidat for SF i Hillerød, til tasterne 6.marts.

For han mener, at jeg og regeringen skyder forbi mål og glemmer det, han kalder rigmandsghettoer på Strandvejen. Områder, som ifølge Michael Liesk, har fokus på skattesvindel, skattely og underbetalt østeuropæisk arbejde. Det fremgår ikke, hvor han finder belæg for disse anklager, men lad nu det ligge.

Jeg kan berolige Michael Liesk med, at hele regeringens politik ikke skal findes i vores parallelsamfundsstrategi.

Hvis Michael Liesk nu havde gjort sig den ulejlighed at bladre lidt i finansloven for 2018, ville han nemlig finde lige præcis de investeringer, han efterlyser i sit indlæg.

For ganske som det bliver efterlyst, har regeringen og Dansk Folkeparti afsat midler til at sikre fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. Bl. a. ved at skærpe Arbejdstilsynets tilsynsindsats på byggepladser og ved at udstede tvangsbøder til virksomheder, der systematisk ikke anmelder sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Derudover har regeringen og Dansk Folkeparti de sidste to år afsat mere end 10 mia. kr. til genopbygningen af skattevæsenet frem mod 2021.

Men for Venstre udelukker det ene ikke det andet. Vi er bestemt optaget af at sikre fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet og på at styrke vores skattevæsen.

Men vi er i dén grad også optaget af at skabe en bedre fremtid i områder, hvor danske værdier er under pres, og hvor arbejdsløshed og kriminalitet tidligt sætter børn og unge bagud på point. Men dem har Michael Liesk tilsyneladende glemt.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 09.03.2018

 


Selvfølgelig skal sygeplejersker have mere i løn

Dorthe Boe Danbjørg skriver her i avisen, at vi ikke skal tale den offentlige sektor op. Vi skal tale lønnen op. Hun henviser til, at jeg i Debatten på DR2 ikke ville være med til at male et skræmmebillede for vores unge mennesker ved at tale den offentlige sektor ned.

Jeg kan berolige Dorthe Boe Danbjørg og andre med, at hverken jeg, Venstre eller regeringen er imod lønstigninger til sygeplejersker og andre i den offentlige sektor. For offentligt ansatte er en enormt vigtig ressource, der får vores velfærdssamfund til at hænge sammen. De arbejder benhårdt hver eneste dag, og derfor skal de selvfølgelig have en ordentlig løn og gode ansættelsesvilkår. Spørgsmålet er, hvor meget lønnen skal stige. Og det er så op til arbejdsmarkedets parter at forhandle om. Det er simpelthen en sejlivet myte, at regeringen ikke ønsker at sikre offentligt ansatte ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Men jeg synes, det er bekymrende, når formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen insisterer på at tale den offentlige sektor ned. Og det er egentlige ikke så meget lønsnakken, men den generelle retorik, jeg synes er bekymrende. For hvordan skal det få flere unge til at vælge sygeplejerskeuddannelsen, når Grete Christensen omtaler den offentlige sektor som lavstatusarbejde?

Det er attraktivt at arbejde i den offentlige sektor, lad os lige holde fast i det. Ansættelsesvilkårene er gode - eksempelvis med gode muligheder for omsorgsdage, barselsorlov med løn og gode pensionsvilkår.

Om lønnen er for høj eller lav, skal jeg ikke gøre mig til herre over. Men måske har debatten brug for lidt nuance. For lad mig stilfærdigt bringe det faktum på bordet, at en gennemsnitlig fuldtidsansat sygeplejerske i kommuner og regioner ifølge Danmarks Statistik tjener 38.153 kroner om måneden.

Jeg siger bestemt ikke, at det er for højt. Men det er et stykke over den retoriske overligger, som er presset ned over debatten.

Som bragt i Fyens Stiftstidende d. 08.03.2018


punktum for parallelsamfund

Venstre værner om et trygt og sikkert samfund, hvor vi har frihed til at mene og ytre. Frihed til at leve vores liv, som vi vil. Med respekt for fællesskabet. Og hvor vi frit kan følge vores hjerte, drømme og ambitioner.

Sådan kender vi det meste af Danmark. Men der findes desværre også områder, hvor frihed, tolerance og tryghed ikke hersker.

Hvor mange beboere ikke taler dansk. Hvor de mindste starter bagud på point, fordi de ikke kommer i en daginstitution, hvor de lærer sproget. Og hvor mange hellere vil forsørges af kommunen end af et arbejde.

Derfor sætter regeringen nu ind med et udspil, der én gang for alle skal nedbryde og forebygge disse parallelsamfund.

Det gælder ikke kun de hårdeste ghettoområder.

Det gælder også udsatte boligområder, hvor vi skal gribe ind i tide og vende udviklingen.

Derfor peger pilen også på Nordsjælland, hvor vi også har bekymrende boligområder.

Egedalsvænge i Kokkedal er et af de områder, hvor en række af tiltagende i regeringens udspil kan komme i spil.

Regeringen har f. eks. afsat 12 mia. kr. til nedrivning og omdannelse og af udsatte boligområder. Vi vil også give bedre mulighed for at opsige lejere i udsatte områder, som truer trygheden -og nægte kriminelle at bosætte sig i boligområdet. Og vi vil sikre, at de mindste får den bedste start på livet med krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn i udsatte boligområder, fra barnet fylder 1 år.

Det er nogle af de tiltag, der kan sættes i spil for at vende udviklingen i boligområder som Egedalsvænge. For nu skal vi én gang for alle sætte punktum for parallelsamfund.

Så vi ikke taber den næste generation på gulvet.

Og så vi skaber tryghed og sikkerhed. Det skylder vi alle dem, der kan og vil Danmark.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 05.02.2018  


finansieringen er det afgørende bump på motorvejen

Der skal ikke være den mindste tvivl om, at jeg er stærkt optaget af at forbedre fremkommeligheden i Nordsjælland. For som denne avis den seneste tid også har haft stor fokus på, så har Halsnæs Kommune i dén grad brug for en forbedret infrastruktur. Så borgerne kan bruge mere tid på arbejde eller familie, og så virksomheder kan komme hurtigere frem til deres kunder - i stedet for at spilde tid på at sidde i kø på vejene.

Senest har jeg talt med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om rundkørslen i Kregme, som dagligt danner kø. Det skal vi simpelthen finde en løsning på.

Men de to store trafikale hængepartier er selvfølgelig motorvejene helt til Frederikssund og Hillerød. Venstre og regeringen tog et vigtigt skridt, da vi afsatte penge til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til Hillerød Nord, som er i fuld gang.

Nu handler det om at få lagt den asfalt, som borgerne i Halsnæs Kommune har så stort behov for. Men finansieringen er det afgørende bump på vejen, det er ingen hemmelighed.

I Venstre er vi ikke i tvivl. Vi har sat ring om 19,5 mia. kr. fra råderummet, som vi vil prioritere på veje. Nu må yderligere penge til Togfonden høre op.

Men hvis vi skal helt i mål, så kræver det bred opbakning, så vi kan få afsat puljer til fremkommelighed og penge til motorveje i Nordsjælland. Der skal ikke være tvivl om min opbakning. Står det til mig, så står pengene i næste års finanslov eller senest i en kommende trafikaftale.

Som bragt i Halsnæs Avis d. 28.02.18

 


to store trafikale hængepartier

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har to meget store trafikale hængepartier i Nordsjælland. Og som seks borgmestre fra Nordsjælland i går påpegede med deres kronik, er det helt afgørende for borgere og virksomheder i Nordsjælland, at vi får investeret i motorveje helt til Frederikssund og Hillerød.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at en god infrastruktur ligger Venstre og regeringen meget på sinde.

Og jeg har længe kæmpet for, at Nordsjælland står forrest i investeringskøen.

Derfor var jeg også glad for at se, at MF'erne Rasmus Prehn (S) og Rasmus Stoklund (S) 20/ 2 kom på banen og slog et slag for motorvejene i denne avis. For vi er nødt til at stå sammen -også på tværs af partier, hvis vi skal i mål.

Venstre og regeringen tog et vigtigt skridt, da vi afsatte penge til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til Hillerød nord, som er i fuld gang. Men den tredje etape af Frederikssundmotorvejen står bestemt også i kø. For bilisterne spilder dagligt alt for meget tid på vejene. Og det er tid, der kan bruges langt bedre. Men finansieringen er desværre det afgørende bump på vejen, og det vil jeg ikke lægge skjul på.


Brug for opbakning

Hvis vi skal have motorvej helt til Hillerød og Frederikssund, har vi brug for al den opbakning, vi kan finde. Men jeg savner svar på, om Rasmus Prehn og Rasmus Stokholm alene vil bruge deres friske fire milliarder kroner på at gøre Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen færdig med den konsekvens, at resten af landet må vente. Jeg håber det, men vi har brug for en klar melding.

I Venstre står vi fast på, at det er vejenes tur. Og vi har vist vejen. Vi har 19,5 milliarder kroner klar til infrastrukturprojekter i vores 2025-plan, og vi har mønter på råderummets kistebund, som for alvor kan sætte skub i ønsket om at få færdiggjort motorvejene helt til Frederikssund og Hillerød. Jeg kaster i hvert fald ikke håndklædet i ringen, før motorvejene går helt til Hillerød og Frederikssund.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 22.02.18

 


lidt flere lønkroner i danskernes egne lommer

Det skal kunne betale sig at arbejde - også når man nærmer sig pensionsalderen.

Derfor glæder det mig, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skatteaftale til fem mia. kroner, der sender lidt flere lønkroner i lønmodtagernes lommer og lukker det såkaldte samspilsproblem ud i vinterkulden.

Venstre gik til valg på, at flere helt almindelige danskere skal beholde lidt flere af deres egne lønkroner. Og det løfte følger vi op på. For det er ganske enkelt ret og rimeligt, at pengepungen vejer lidt mere, når man er i arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

Derfor giver vi et fortjent klap på skulderen til dem, som hver dag går på arbejde og bidrager til fælleskassen - og det glæder jeg mig over.

Aftalen betyder, at en HK'er på mindsteløn får en skattelettelse på 1850 kroner, mens en LO'er kan se frem til 2100 kroner mere på bankkontoen.

Det er først og fremmest en gevinst for den enkelte lønmodtager, men det er også en gevinst for de mange virksomheder, som kigger forgæves efter kloge hænder.

For aftalen forventes at sende ca. 1300 flere personer i beskæftigelse.

Vi rækker samtidig en fortjent hånd ud til de lønmodtagere, som har nået arbejdslivets sidste etape. Med et nyt skattefradrag på pensionsindbetalinger løser vi det såkaldte samspilsproblem, som betyder, at det for mange ikke har kunnet betale sig at spare op til sin alderdom.

Det betyder ganske enkelt, at lønmodtagere nær pensionsalderen nu får mere ud af at spytte penge i pensionskassen.

I Venstre glæder vi os over, at skatteaftalen nu er i hus.

For det har været vores ønske, at lønmodtagere skal beholde lidt flere af deres egne lønkroner, og det skal være attraktivt at spare op til sin egen alderdom. Og det er vi kommet i mål med - til glæde for helt almindelige danskere.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 09.02.18

 

S spænder ben for erhvervslivet

Erhvervslivet har hårdt brug for kloge hoveder og stærke hænder. Alligevel vil Socialdemokratiet lukke døren for dygtige udlændinge, der kan og vil arbejde, og som vil bidrage til vores samfund. Det vil Venstre ikke være med til. Vi vil sikre, at virksomhederne har adgang til de medarbejdere, de mangler, så vi kan holde gang i erhvervshjulene.

Nick Hækkerup (S) har tilsyneladende glemt, at virksomhederne landet over hungrer efter arbejdskraft.Eller måske er det blot gået hans næse forbi.

Men for at svare på hans spørgsmål i denne avis, så har Nick Hækkerup ret i, at Venstre gerne så en lavere beløbsgrænse, så tallet på lønsedlen ikke skræmmer de folk væk, som vi har brug for.

Venstres udlændingepolitik går på to ben: Vi skal have en stram og konsekvent udlændingepolitik for udlændinge, der ikke vil Danmark. Men vi skal samtidig kunne tiltrække dygtige arbejdstagere, der vælger fællesskabet til. Derfor vil Venstre og regeringen bl.a. indføre nye regler for familiesammenføring, hvor integration er i centrum. Det betyder, at vi erstatter til-flytningskravet med et nyt integrationskrav.

Meningsfyldte regler

For Venstre er det vigtigt, at reglerne giver mening.

Vi skal sikre, at de personer, der bliver familiesammenført til Danmark, bliver integreret og kommer til at bidrage til samfundet.

Men løsningen er ikke at slå bremsen i for de udlændige, der gerne vil Danmark. Venstre og regeringen vil sikre danske virksomheder lettere adgang til den udenlandske arbejdskraft, der beriger os, i stedet for at smække døren i.

Tør for hænder

Hvis vi ikke havde adgang til udenlandsk arbejdskraft, var vi løbet tør for hænder.

Den udenlandske arbejdskraft styrker Danmark og sikrer, at vi har råd til fremtidens velfærd. Derfor skal vi holde døren åben for alle de dygtige mennesker. Og det undrer mig, at Socialdemokratiet hellere vil spænde ben for erhvervslivet.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 25.01.18


læreruddannelsen er fortjent og forfriskende for helsingør

Venstre-regeringen tager nu hul på runde to af udflytningen af statslige arbejdspladser - og som en kanin i hatten 10 nye uddannelsesstationer med samlet 500 til 1000 uddannelsespladser.

For det kom sikkert som en stor men meget glædelig overraskelse for mange, at pegepinden er rettet mod Helsingør.

Antallet ligger endnu ikke helt fast, men sikkert er det, at regeringen sender pladser fra læreruddannelsen på UCC Carlsberg til Helsingør.

Og det glæder jeg mig meget over. For Helsingør har i dén grad fortjent at tage et vigtigt skridt mod et meget stort ønske om at opgradere byens uddannelsesmiljø med en campus.

Og der er brug for attraktive muligheder for at kunne fastholde de unge mennesker i lokalområderne som Helsingør. Alt for ofte bliver et farvel til ungdomsuddannelsen nemlig også et farvel til byen. Andre bliver, men kommer aldrig tilbage på skolebænken, fordi de nuværende muligheder ikke lokker.

SÅ SELVOM LÆRERUDDANNELSEN er et lille skridt på en lang rute, så er det er stort skridt i den rigtige retning - og det er svært ikke at glæde sig over.

For det er et forfriskende pust til Helsingørs miljø, udvikling og vækst, hvis flere nu får lyst til at tage en læreruddannelse.

Og ikke mindst får lyst til at blive i Helsingør, når uddannelsen skal veksles til et arbejde.

Det er sund fornuft, når vi spreder statslige arbejdspladser og uddannelser ud over danmarkskortet, for det har vi brug for i lokalområder som Helsingør.

Derfor tog Venstre-regeringen i 2015 initiativ til danmarkshistoriens største samlede flytning af statslige arbejdspladser.

Det første store skridt er allerede taget - tusindvis af arbejdspladser er allerede flyttet ud i landet, så vi kan få et Danmark i bedre balance.

Første runde af udflytningen er gået godt, og der er allerede gode erfaringer at trække på. Derfor er det også ganske fornuftigt, at vi endnu en gang sætter knappenåle i danmarkskortet - ikke mindst til glæde for Helsingør.

Der er brug for attraktive muligheder for at kunne fastholde de unge mennesker i lokalområderne som Helsingør. Alt for ofte bliver et farvel til ungdomsuddannelsen nemlig også et farvel til byen.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 22.01.18


Halsnæs får statslige arbejdspladser

Venstre og regeringen tager nu hul på runde to af udflytningen af statslige arbejdspladser – og pilen peger mod Halsnæs. For Energitilsynet flytter til Frederiksværk med 78 medarbejdere. I Halsnæs har vi har brug for vækst og udvikling. Derfor har jeg også presset på for, at vi får nogle statslige arbejdspladser i vores retning, som kan bidrage med at få gang i væksthjulene.

Første runde af udflytningen er gået godt, og der er allerede gode erfaringer at trække på. Derfor er det også ganske fornuftigt, at vi nu endnu en gang sætter knappenåle i danmarkskortet. For der er brug for det ude i lokalområderne som Halsnæs Kommune. Det vil ikke mindst betyde øget omsætning i butikkerne og hos servicevirksomhederne, og hvis medarbejderne rykker teltpælene op og rykker mod Halsnæs Kommune, ja så kan vi byde varmt velkommen til nye tilflyttere. Listen over de gode argumenter er lang, og derfor glæder det mig, at vi kan ånde lettet op, for nu er turen kommet til Halsnæs Kommune.

Venstre og regeringen vedtog i 2015 danmarkshistoriens største udflytning af statslige arbejdspladser, og nu skruer vi atter op for den lokale vækst udvikling ved bl.a. at flytte 78 medarbejdere fra Energitilsynet til Frederiksværk. Det er sund fornuft, at de statslige arbejdspladser rykker tættere på borgerne og bliver fordelt ud over hele landet, så vi kan få et Danmark i balance. Og næste hug vil komme alle borgere i Halsnæs Kommune til gavn, når vi kan gøre listen over statslige arbejdspladser i Halsnæs længere.

Som bragt i Halsnæs Lokalavisen d. 17.01.18

vi skal nedbryde og forebygge parallelsamfund

Venstre værner om et samfund, hvor vi har frihed til at mene og ytre. Frihed til at leve vores liv, som vi vil.

Med respekt for fællesskabet.

Og hvor vi kan forfølge vores drømme og bliver grebet af et solidarisk sikkerhedsnet, hvis drømmen brister.

Derfor kommer regeringen inden længe med konkrete forslag til, hvordan vi nedbryder og forebygger parallelsamfund.

For der findes desværre områder, hvor frihed, tolerance og tryghed ikke hersker. Hvor mange beboere ikke taler dansk. Og hvor man hellere vil forsørges af kommunen end af et arbejde. De områder findes desværre også her i Nordsjælland, og det må vi ikke vende det blinde øje til. Vi må ikke acceptere, at vi har områder med grupper, som ikke vil bidrage til samfundet.

For vi har udsatte boligområder i Nordsjælland, hvor udfordringerne er store.

Egedalsvænge og Islandshøjparken i henholdsvis Kokkedal og Nivå er begge områder, som er lukket om sig selv. Hvor ledigheden er høj, og hvor naboerne føler sig utrygge. Det skal vi tage alvorligt. Vi skal åbne områderne op og sikre større mangfoldighed blandt beboerne.

En del af løsningen kan være at rive blokkene ned og bygge nye, der bidrager til en mere blandet beboer-sammensætning -f.eks. ungdomsboliger.

For selvom det kan lyde meget markant, så skal der markante og virkningsfulde initiativer til, hvis vi skal have lappet hullerne i Danmarkskortet - det må årtiers slappe udlændingepolitik have lært os.

Derfor er det da også positivt, at Socialdemokratiet og SF nu melder sig ind på denne dagsorden, som statsministeren satte i sin nytårstale.

Og jeg kan konstatere, at flere af forslagene allerede ligger i skitsen til regeringens udspil. Der kan dog stadig peges på en rød ridse i lakken, som Socialdemokratiets og SF's udspil ikke dækker, nemlig partiernes modstand mod integrationsydelsen.

For vi ved, at vejen til integration går gennem arbejdsmarkedet, og derfor er det helt afgørende at holde fast i integrationsydelsen.

Et opgør med parallelsamfund ligger højt på Venstres dagsorden. Derfor vil regeringen komme med et udspil med konkrete forslag til, hvordan vi nedbryder og forebygger parallelsamfund.

Det kræver en markant og målrettet indsats at bevare frihed, tryghed og tolerance i alle landets hjørner og kroge. Og den indsats skylder vi alle dem, der kan og vil Danmark - uanset hudfarve og religion.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 17.01.18


Ingen skal langtidsparkeres på kontanthjælp 

Venstre og regeringens helt klare mål er, at vi skal have ryddet op i kontanthjælpssystemet.

Derfor har vi med satspuljeprojektet »Flere skal med« afsat 262 mio. kr. til at afklare og hjælpe de ca. 25.000 borgere, der har været på kontanthjælp i mere end fem år. De foreløbige resultater bør være en øjenåbner -ikke kun for os politikere men i høj grad også for landets kommuner. For oprydningen viser, at 33 procent slet ikke burde være på kontanthjælp.

Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, at en del kontanthjælpsmodtagerne slet ikke hører hjemme i kontanthjælpssystemet.

Derfor er det helt afgørende, at vi har taget det skridt, der handler om at få folk på rette hylde, så borgere ikke blot placeres i den kasse, der er tættest på.

Jeg glæder mig over, at de mange fejlplacerede borgere får den nødvendige hjælp til at komme videre -fx i fleksjob, ressourceforløb eller på førtidspension. Men jeg må også indrømme, at det ærgrer mig, at det først sker nu. Derfor bør de foreløbige resultater være et vink med en vognstang til landets kommuner, så det kan sætte en stopper for langtidsparkeringen af mennesker i kontanthjælpssystemet.

Ingen mennesker skal i glemmebogen.

Jeg er glad for, at vi får kastet nyt lys på de mange mennesker, der fejlagtigt har været på kontanthjælp i mere end fem år og fået givet en hjælpende hånd til mennesker, som især med den stigende beskæftigelse har gode muligheder for at finde job i stedet for kontanthjælpen. Kommunerne har fået en hjælpende hånd -og jeg håber, at endnu flere borgere får den rigtige hjælp fremover.

For resultatet er ikke til at tage fejl af: Det hjælper, når de mest udsatte mennesker i kontanthjælpssystemet får ekstra hjælp til at komme i job, fleksjob, ressourceforløb eller på førtidspension.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 11.01.18


unges fritidsjob skal ikke ramme forældrene

I dag bliver forældrene modregnet i boligstøtte, hvis deres børn tjener over 1800 kroner om måneden. Det mærkede 2.300 familier ved udgangen af 2016 – i flere tilfælde enlige forældre i lavindkomstjob, på dagpenge eller på kontanthjælp.

Reglen kan gøre, at nogle forældre fraråder deres børn at søge et fritidsarbejde, fordi det vil koste i familiens økonomi. Sådan skal det ikke være. Forældre i Halsnæs Kommune skal ikke straffes, fordi deres børn yder en indsats og træder de første skridt på arbejdsmarkedet. En bred aftale i Folketinget har derfor vedtaget, at indkomsten fra unge hjemmeboende under 18 år ikke længere har indflydelse på forældrenes boligydelse.

Undersøgelser viser, at fritidsjob har positiv afsmitning på unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. På de første arbejdspladser lærer man værdifulde ting som at møde til tiden, samarbejde og at indsatsen har konkret værdi for både sig selv, arbejdsgiver og samfund. Unge med fritidsjob finder også ud af, at flittighed betaler sig.

Også det lokale erhvervsliv i Halsnæs Kommune nyder godt af, at friske unge mennesker yder en indsats for at holde hjulene i gang. Jeg har fx svært ved at forestille mig en bager eller et supermarked uden unge mennesker i startopstillingen.

Der er derfor mange grunde til at sikre, at ungdommen har gode muligheder for at passe et fritidsjob. Med aftalen har vi sikret, at familier fra 2019 ikke risikerer en lavere boligydelse, fordi deres hjemmeboende børn under 18 passer et værdifuldt fritidsjob.

 

Som bragt i bl.a. Halsnæs Lokalavisen d. 04.01.18


bedre og billigere togdrift

Fremtidens togtrafik skal gøres bedre. Derfor vil regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre sende driften af togtrafikken i hovedstadsområdet i udbud, så vi kan få flere tog - til tiden. Men Marianne Frederik (EL), medlem af Regionsråd Hovedstaden, mener her i avisen 19/ 12, at DSB fint kan selv, og at privatisering betyder mindre kollektiv trafik eller dyrere priser.

Jeg kunne ikke være mere uenig. Lad mig indledningsvist minde Marianne Frederik om, at DSB selv anbefaler et udbud, fordi vi ikke har de nødvendige erfaringer med førerløse S-tog herhjemme og de it-systemer, de kræver.

Og lad mig understrege, at vi har en klokkeklar ambition om at sikre bedre og billigere togdrift. Det sikrer vi med den her aftale, som øger antallet af tog og giver plads til knap 13 millioner flere togrejsende.

På passagerernes side

Aftalen står på passagerernes side af perronen. For vi har gode erfaringer med at øge udbuddet andre steder i landet. I Midt-og Vestjylland har de haft stor glæde af, at Arriva har overtaget driften på flere strækninger - kundetilfredsheden er simpelthen steget. Derfor synes jeg, det er sund fornuft at forsøge at overføre de gode erfaringer til hovedstadsområdet.

Det kommer borgerne i Nordsjælland til gavn, når vi hele tiden forsøger at overføre gode erfaringer til andre dele af landet. Og det er til glæde for alle, når vi sikrer bedre og billigere drift, så vi får flere tog til tiden - ikke mindst for de mange pendlere i Nordsjælland, som er dybt og dagligt afhængige af togene. Men det har Marianne Frederik tilsyneladende glemt.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 23.12.17


Halsnæs er oplagt for statslige arbejdspladser

Regeringen vil fordele de statslige arbejdspladser i hele landet -tættere på borgere og virksomheder.

Det første store skridt er allerede taget -tusindvis af statslige arbejdspladser er flyttet ud i landet til glæde for lokalområderne. Og nu planlægger regeringen at tage endnu et skridt i det nye år og etablere endnu flere statslige arbejdspladser uden for hovedstaden.

Halsnæs Kommune vil være et oplagt sted at sætte fingeren ned, når regeringen finder Danmarkskortet frem. For vi har brug for vækst og udvikling, og det vil nye statslige arbejdspladser bidrage til. Og det er kun rimeligt, at turen går til Halsnæs. For Halsnæs er blandt de kommuner, der har færrest statslige ansatte per indbygger.

Så jeg arbejder for og støtter samtidig varmt nuværende Borgmester Steen Hasselriis' (V) og Venstres arbejde for at få statslige arbejdspladser til Halsnæs Kommune. Og jeg håber, at kommende Borgmester Steffen Jensen (A) vil følge op på indsatsen.

Der er flere konkrete statslige arbejdspladser, som kunne være i spil for Halsnæs kommune. F eks.

Bygningsstyrelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller områder inden for landbrug, fødevarer, fiskeri, natur og miljø - ja, listen over arbejdspladser er lige så lang som argumenterne for at flytte dem hertil.

Halsnæs Kommune har brug for flere lokale arbejdspladser.

Og jeg støtter op om, at turen går til Halsnæs, når regeringen tager næste skridt i udflytningen af statslige arbejdspladser.

For det er da bedre, hvis lidt flere kører fra København til Halsnæs hver morgen i stedet for den modsatte vej.

Som bragt i bl.a. Halsnæs Lokalavisen d. 22.12.17


boligJobordningen letter hverdagen

Som familiefar har jeg ofte følelsen af, at hver dag er et puslespil på tid. Og der mangler næsten altid en brik, for det er svært at få arbejde og familie til at gå op med huslige pligter og tvivlsomme gør det selv-projekter.

Den følelse kender mange sikkert til. Derfor gør regeringen og Dansk Folkeparti nu Boligjobordningen permanent – for at lette hverdagen for familierne og for at mindske omfanget af sort arbejde. Det er gode nyheder for de knap 70 pct. danskere, som ifølge en undersøgelse ønsker, at ordningen fortsætter. Og det er gode nyheder for de tusindvis af nordsjællændere, som benytter ordningen i hjemmet eller fritidsboligen – ikke mindst her i Hørsholm Kommune.

Boligjobordningen giver et skattefradrag på 6.000 kr. på serviceydelser som rengøring og havearbejde. Og 12.000 kr. på håndværksydelser som udvendig malerarbejde og udskiftning af vinduer. Det betyder, at vi kan overlade lidt flere af de huslige gøremål til professionelle og i stedet bruge tiden på familien eller arbejde.

Og så er det en ekstra smørklat på risengrøden, at Dansk Byggeri slår et syvtommersøm gennem alle bekymringer om, at Boligjobordningen skulle bidrage til overophedning i byggeriet. For det er altså sjældent, at der skal bruges store byggekraner til at male en facade eller skifte et vindue. Det er opgaver, som mindre virksomheder udfører.

Tværtimod viser en ny analyse, at Boligjobordningen kan skabe flere praktikpladser. Og det er positive toner set i lyset af, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Så det er altså en gevinst for alle, hvis flere bytter hammer og søm ud med kvalitetstid med familien eller et ekstra hug på kontoret.

Boligjobordningen rækker en professionel hånd ud til travle familier og giver små virksomheder lidt flere opgaver. Det er svært ikke at glæde sig over.

Som bragt i bl.a. Hørsholm Lokalavis d. 16.12.17


finansloven er ventetiden værd

Lad det være sagt med det samme: Finansloven for 2018 lod vente på sig. Men nogle ting er værd at vente på, og det gælder i dén grad for finansloven. For der er indgået en aftale, som styrker sundheden og ældreplejen, sikrer et trygt og sikkert samfund og gør det lidt lettere og billigere at være dansker.

Jeg glæder mig over, at danskerne kan se frem til et markant løft af velfærden. I alt afsættes 4,7 mia. kr. i perioden 2018 - 2021 til bedre sundhed og ældrepleje. F.eks. får patienter ret til frit at vælge privat genoptræning, hvis det offentlige ikke kan tilbyde et genoptræningsforløb senest syv dage efter udskrivning. Og vi sikrer en tryg og værdig alderdom for vores ældre med bedre bemanding på plejehjem og mere frit valg - blandt andet på madordning.

Aftalen rækker også hånden ud til politiet, som hver dag løfter en kæmpe opgave for at skabe tryghed for os alle.

Danmark skal være et trygt samfund, derfor styrker vi politiet med 1,3 mia. kr. frem til 2021 - bl. a. øges optaget på Politiskolen med 300 politistuderende de næste par år.

Endelig bliver det lettere og billigere at være dansker. Fordi vi sænker skatter og afgifter på en lang række varer. Og fordi Boligjobordningen bliver permanent, så travle danskere kan bruge mindre tid på hus og have og mere tid på familien.

Nok trak det ud, men det var ventetiden værd. For med finanslovsaftalen har vi taget et stort skridt mod et mere sundt og sikkert Danmark.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 14.12.17


Bedre balance

Venstre vil skabe et Danmark i bedre balance. Skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet - fra Haderslev til Halsnæs. Derfor har vi gennemført en række tiltag, der giver landdistrikterne et løft. Og nu vil vi gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.

Vi har allerede taget store skridt, som også gavner i Halsnæs Kommune. Vi har fx moderniseret planloven, hvilket giver mere frihed til at råde over sin egen grund i kystområder. Og det har dermed skabt nye udviklingsmuligheder fx for restaurationsbranchen.

Sammen med en række andre initiativer har det været med til at drive Danmark i en bedre retning og givet hele landet en bid af opsvinget.

Det seneste år er beskæftigelsen steget i 93 ud af 98 kommuner.

Vi skal blive ved med at understøtte den gode udvikling, og derfor vil vi nu gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.

For i dag er det en stopklods for lokale erhvervsdrivende, at reglerne, for hvor man må placere sit reklameskilt, er for rigide.

Derfor flytter Venstre endnu en fod fra erhvervsbremsen, så erhvervsdrivende i landdistrikterne kan dreje lidt mere på gashåndtaget for at tiltrække nye kunder. Der bliver fx bedre mulighed for at sætte særlige vejskilte, der viser hen til den lokale slagter, bager eller købmand.

Venstre vil skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet - og ikke mindst i Halsnæs Kommune. Det går den rigtige vej, og nu tager vi endnu et skridt for et Danmark i bedre balance.

Som bragt i bl.a. Halsnæs Avis d. 13.12.17


Vi skal passe på de vigtige vidner

Det må aldrig være frygten for at stå frem, der er afgørende for, om vidner i bandesager vil afgive forklaring i retten. Det har vi bestemt ikke råd til i en tid, hvor en bandekonflikt er den barske virkelighed. Derfor har regeringen taget initiativ til en vidnepakke, der skal styrke trygheden og forbedre forholdene for vidner.

Desværre har vi set eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod bandemedlemmer, fordi de frygter for konsekvenserne.

Det er helt uholdbart, og derfor skal vi sørge for, at de føler sig trygge ved at vidne.

Derfor vil vi bl. a. forbedre mulighederne for, at vidner kan afgive forklaring - uden at de skal stå ansigt til ansigt med den tiltalte ved, at gerningsmanden fx forlader retssalen.

DERUDOVER SKAL VIDNERS navne og ikke mindst adresser som udgangspunkt ikke fremgå af politirapporter, så vi undgår, at gerningsmanden bliver bekendt med disse oplysninger. Hvis vidner skal være anonyme igennem hele sagsforløbet, handler det om at beskytte de personlige oplysninger fra starten.

Hvis vidner ikke tør afgive forklaring, bliver det sværere at få de hårdkogte kriminelle bag lås og slå. Og det er vi nødt til at reagere på, hvis vi skal have banderne ned med nakken. Ingen bandemedlemmer skal gå fri, fordi et vigtigt vidne holder sig tilbage.

Derfor er det helt afgørende, at vi passer på dem, der tør stå frem.

Som bragt i bl.a. Helsingør Dagblad d. 11.12.17


Kontanthjælpsloftet knækker den sociale arv

Regeringen vil sikre et bedre samfund for vores børn, så de får flere og bedre muligheder, end vi har haft. Det vil jeg gerne sætte en stor, tyk streg under.

Men den barske virkelighed er også, at det kræver, at vi tager ansvaret på os i dag. Og det har regeringen bl. a. gjort, da vi indførte kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Med kontanthjælpsloftet har en enlig forsørger med to børn 17.900 kr. efter skat om måneden. Lad os lige holde fast i det. Med et rådighedsbeløb i den størrelse køber jeg ikke Ceveas præmis om, at børn vokser op i fattigdom, som de ellers buldrer med i disse dage.

Selvfølgelig kræver det benhård prioritering at være på kontanthjælp. Det vil jeg ikke benægte. Men det er altså ikke kun familier på kontanthjælp, der kan have en hård økonomisk periode.

Der kan også være stramme økonomiske tider, hvor sedlerne ikke hænger lavt på pengetræet, i familier, hvor både mor og far går på arbejde.

Til kritikernes store skuffelse er de kolde sandheder, at kontanthjælpsloftet ikke har ført til flere boligudsættelser, som de røde partier ellers fejlagtigt har turneret med.

Samtidig er der langt flere, der arbejder ved siden af kontanthjælpen end tidligere, og stik imod de røde partiers spådom har 14.700 personer vinket farvel til kontanthjælpssystemet.

Jeg glæder mig over, at vi igen er vidne til, at de rødes skrækscenarier bliver manet til jorden.

For det viser, at regeringens politik virker. Og det er så afgørende for de familier, der uheldigvis har været ramt af ledighed, at de nu kan skifte den offentlige forsørgelse ud med en løncheck.

Ceveas påstand er, at kontanthjælpsloftet skaber fattigdom. Jeg er ikke enig.

Kontanthjælpsloftet sikrer, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag med et incitament til at søge et arbejde.

For det er simpelthen ikke fattigdom, når man som et kontanthjælpspar med et barn har 22.600 kr. efter skat om måneden. Det bør være til at leve for. Og der bør være råd til fødselsdage og fritidsaktiviteter for den sum penge.

Det er helt afgørende, at vi ikke har et system, der bliver en sovepude for de ledige, og hvor ingen parkeres på kontanthjælp. Og det er afgørende, at kontanthjælpsloftet er med til at bryde den sociale arv.

For når mor og far står op hver dag og trækker i arbejdstøjet, vil det alt andet lige trække tråde til børneværelset, så de forhåbentlig vokser op og følger i forældrenes fodspor.

For det er simpelthen ikke fattigdom, når man som et kontanthjælpspar med et barn har 22.600 kr. efter skat om måneden. det bør være til at leve for.

Som bragt i bl.a. Horsens Folkeblad d. 07.12.17


Venstre skilter for et Danmark i bedre balance

Venstre vil skabe et Danmark i bedre balance.

Skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet - fra Herning til Hornsherred.

Derfor har vi gennemført en række tiltag, der giver landdistrikterne et løft. Og nu vil vi gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.

Vi har allerede taget store skridt, som også gavner i Hornsherred. Vi har for eksempel moderniseret planloven, hvilket giver mere frihed til at råde over sin egen grund i kystområder.

Og det har dermed skabt nye udviklingsmuligheder for eksempel for restaurationsbranchen.

Sammen med en række andre initiativer har det været med til at drive Danmark i en bedre retning og givet hele landet en bid af opsvinget.

Det seneste år er beskæftigelsen steget i 93 ud af 98 kommuner.

Vi skal blive ved med at understøtte den gode udvikling, og derfor vil vi nu gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne. For i dag er det en stopklods for lokale erhvervsdrivende, at reglerne, for hvor man må placere sit reklameskilt, er for rigide.

Derfor flytter Venstre endnu en fod fra erhvervsbremsen, så erhvervsdrivende i landdistrikterne kan dreje lidt mere på gashåndtaget for at tiltrække nye kunder. Der bliver fx bedre mulighed for at sætte særlige vejskilte, der viser hen til den lokale slagter, bager eller købmand.

Venstre vil skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet - og ikke mindst i Hornsherred. Det går den rigtige vej, og nu tager vi endnu et skridt for et Danmark i bedre balance.

Som bragt i bl.a. Hornsherred Lokalavis d. 05.12.17


Ældrepleje

Når vores bedsteforældre har behov for pleje og omsorg, skal den være værdig, god og tryg.

Ældres hjem må ikke være en hovedbanegård, hvor alt for mange forskellige mennesker kommer for at yde pleje og omsorg.

Vi skal skabe mere tryghed med et mål om at få forskellige mennesker skal yde pleje og omsorg for vores bedsteforældre.

Desværre rammes stadig flere af demens også i Frederikssund Kommune.

Vi skal som kommune hjælpe med tidlig opsporing og efter at diagnosen er stillet, skal vi også støtte op om de pårørende, som i hverdagen yder en meget stor indsats og omsorg.

Det kan bidrage til at få skabt den nødvendige tryghed om familien.

Trygheden skal også være i top, når mennesker udskrives fra hospitalerne. Vores døgnpleje skal fortsat sikre en tryg og sikker udskrivning.

Som bragt i Hornsherred Lokalavis d. 14.11.17


Nej tak til 3F's forslag

Forleden måtte jeg samle min kæbe op fra gulvet, da jeg så, at 3F's forbundsformand Per Christensen foreslog at lukke alle privatskoler og friskoler.

Pengene fra overskuddet? Ja, dem vil han bruge på at styrke folkeskolen.

Lad mig hurtigt slå fast, at vi rigtignok kan gøre folkeskolen endnu bedre, men løsningen er bestemt ikke at lukke alle landets privat-og friskoler.

I Frederikssund Kommune kan forældrene vælge mellem flere privat-og friskoler som Frederikssund Private Realskole, Sigerslevøster Privatskole og Slotsparkens Friskole.

Alle skoler, som løfter et stort ansvar, og som udvider det frie skolevalg for forældrene i Frederikssund Kommune.

Og det ville da være helt forkert, hvis vi skulle lukke de tre skoler for at kaste pengene efter folkeskolerne. For løsningen på udfordringerne i landets folkeskoler er ikke nødvendigvis flere penge.

Folkeskolen må ikke udelukke privat-og friskoler. De kan noget forskelligt, og det skal vi værne om.

For vi har brug for begge dele, så forældrene i Frederikssund Kommune og ikke mindst deres børn kan vælge lige præcis den skole, som passer til deres behov.

Derfor bliver det et klart " nej tak" herfra til 3F's forslag.

Som bragt i Hornsherred Lokalavis d. 14.11.17


Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.

Frivilligt arbejde er en gevinst

Forleden kunne vi læse i avisen, at Poul Andersen fra 3F er imod frivilligt arbejde.

Jeg er klar over, at begrebet om social dumping er blevet modeord for flere i fagbevægelsen, men her rammer kritikken helt ved siden af.

I august indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred aftale om at lempe og forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde. Formålet var at give bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde og bidrage positivt til samfundet, selv om man modtager dagpenge og efterløn. Omvendt må reglerne ikke være så lempelige, at frivilligt arbejde fortrænger lønnet arbejdskraft.

Aftalen sikrer, at frivilligt arbejde ikke er den trussel for arbejdsmarkedet, som Poul Andersen får det til at lyde som. Reglerne sondrer nemlig mellem, om opgaverne betegnes som primær drift og vedligeholdelse eller som øvrige opgaver. Dermed understøtter vi med aftalen, at frivilligt arbejde ikke skal træde i stedet for lønnet arbejde.

Det er en gevinst for os alle sammen, når frivillige kræfter giver en hånd med i den lokale forening.

Foreningslivet i Danmark er i den grad en del vores fælles værdi. Det skal vi værne om og passe på.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 14.11.17


Et sundhedshus i verdensklasse

Venstre vil sætte turbo på etableringen af et sundhedshus på Frederikssund Hospital. Et sundhedshus som kan være det nære sundhedstilbud i fremtiden. Alt det som ikke er svært skal være nært.

Vi skal fastholde regionen på at der skal være et reelt akuttilbud i Frederikssund Kommune og det må ikke i det stille forringes.

I dag har vi vores rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital og i et sundhedshus skal vi tilbyde mere sundhedsforebyggelse, såsom rygestop og sundhedstilbud til vores borgere med kroniske lidelser som KOL og type 2 diabetes.

Vi skal også etablere akut- eller aflastningspladser. Det skal være et godt og reelt alternativ til især ældre borgere, som ikke har behov for en højt specialiseret behandling på et superhospital.

Jeg tror at flere mennesker i fremtiden vil ønske et hospicetilbud, når livet er på vej mod sin afslutning. Et hospice kunne etableres ved siden et sundhedshus og Diakonissestiftelsen eller andre skal inviteres til at være med.

Private sundhedsaktører skal også inviteres til at være med. Det kunne være øjenlæger, tandlæger og almen praktiserende læger.

Så vi skal i gang med et få etableret et sundhedshus i verdensklasse i tæt samarbejde med flest mulige sundhedsaktører til glæde for borgerne i Frederikssund Kommune.

Som bragt i Lokalavisen Frederikssund d. 13.11.17


Vi skal hjælpe flere udsatte borgere i arbejde

Der er netop indgået en satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet, der tager hånd om udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Aftalen, på næsten 1 mia. kr. over de næste fire år, forbedrer også indsatsen for de danske veteraner.

Med aftalen rækker vi hånden ud til dem, der står på arbejdsmarkedets yderste kant og famler efter fodfæste. Konkret afsættes 87,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en indsats, der skal hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere på ressourceforløb.

Det glæder jeg mig meget over.

De danske soldater passer på os, og derfor skal vi selvfølgelig også passe på dem. Derfor er det opløftende, at aftalen blandt andet øremærker 125 mio. kr.

årligt til erstatning til tidligere udsendte soldater, som er diagnosticeret med PTSD.

Endelig er det rigtig positivt, at der afsættes midler til at støtte op om socialøkonomiske virksomheder, som blandt andet arbejder målrettet med at ansætte udsatte borgere. De yder en værdifuld og værdsat indsats for den enkelte og for samfundet, og det arbejde fortjener støtte.

Som bragt i Amager Lokalavis d. 20.11.17


Flere skal i job i Frederikssund

Det går godt i Frederikssund Kommune. Mennesker kommer i job. Det skaber vækst og velstand i vores kommune og dermed muligheden for at gøre Frederikssund Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

Fra Juni 2016 til juni 2017 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med hele 31,8 pct. i vores kommune. Det glæder jeg mig over.

Men vi skal videre. Der er stadig omkring 500 mennesker på kontanthjælp. Flere skal skifte kontanthjælpen ud med et job og være med i arbejdsfællesskabet.

Det er godt for den enkelte og for samfundet.

Hver gang en kontanthjælpsmodtager kommer i job, så er gevinsten mere end 200.000 kr. årligt. De penge kan bruges på målrettede investeringer i vores fælles velfærd eller på at nedsætte skatten, så flere kan få råd til den nære velfærd.

Så vi skal fortsætte med at stille krav til mennesker, som er ledige, men også sikre den rette hjælp til at finde job. Lige nu er jobmulighederne mange, og det skal udnyttes.

Som bragt i Lokalavisen Frederikssund d. 20.11.17


14.700 sagde farvel til kontanthjælpen

Som beskæftigelsesordfører har jeg god grund til at klappe i hænderne i disse dage.

For 14.700 personer har vinket farvel til kontanthjælpssystemet -og det er altså blot fra april sidste år til juli i år.

Det er et vigtigt skridt for de mange mennesker, der har byttet den offentlige forsørgelse ud med en løncheck.

Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen: Regeringens politik virker. Med kontanthjælpsloftet har vi sikret, at det bedre kan betale sig at arbejde. Og det er den politik, vi nu høster frugten af. Det økonomiske opsving og de mange jobåbninger spiller naturligvis ind, men effekten af regeringens politik kan ikke fornægtes. Og for hurtigt at lukke døren i til de røde partiers forudsigelige kritik, så kan vi se, at langt de fleste mennesker er kommet i job eller i uddannelse.

Jeg kan ikke lade være med både at glæde mig på de menneskers vegne, som har fået et arbejde at stå op til, men også for det arbejdende fællesskabet, som har brug for at få flere med. Det er godt for den enkelte og for samfundet, når antallet af kontanthjælpsmodtagere tager et stort dyk.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 17.11.17


Succes med at få flygtninge i arbejde

Af Jørgen Bech og Hans Andersen, Medlem af Vækstudvalget, Byrådskandidater for Venstre

Det går godt med at få flygtninge og familiesammenførte i ordinært arbejde i Frederikssund Kommune. Der er sket en stigning fra cirka hver femte til hver fjerde, nemlig fra 19,9% i januar 2017 til 27,3% i juni 2017.

Rigtig godt for den enkelte, familierne og vores samlede økonomi og ikke mindst for integrationen. Hver gang en flygtning går fra integrationsydelse til at have et fuldtidsjob, så giver det en gevinst til de offentlige kasser på 230.000 kr. årligt.

Så stor ros til de lokale virksomheder, som har ansat vores nye medborgere og til jobcentret som har hjulpet med til at skabe kontakten. Flere job til flygtninge er fundamentet for god integration og vi må have større ambitioner, så vi får mange flere flygtninge i ordinære job hurtigst muligt.

Som bragt i Frederikssund Lokalavisen d. 04.11.17


idrætsbyen skal være for alle

Venstre vil investere i vores fælles muligheder for at dyrke vores fritid- og idrætsinteresser i hele vores kommune. Vi skal samle alle kræfter for at sikre, at idrætsbyen i Frederikssund by bliver en succes fra starten.

Vi har lyttet til bekymringerne om at miste klubånden i de nye lokaler i idrætsbyen. Klubånden skal bestå også i idrætsbyen. Alle skal naturligvis kunne se sig selv i det nye, og glæde sig.

Venstre foreslår derfor, at vi finder en løsning med klubfaciliteter for FIK, OAKS og ORI i den kommende Idrætsby.

Idrætsbyen er på vej med bl.a. moderne svømmehal, fodboldbaner og udendørsfaciliteter til aktiviteter med tilskud på 8,3 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Investeringer for mere end 140 mio. kr.

Til sidst kan jeg så spørge om Socialdemokratiet og Carsten Cederholm vil bidrage positivt til den nye Idrætsby eller fortsætte med at foreslå reduktioner i allerede vedtagne faciliteter. Jeg håber at Socialdemokratiet kommer tilbage i fællesskabet om at skabe en Idrætsby til glæde for alle kommunens borgere.

Vi ses til første spadestik den 4. november for Idrætsbyen.   

Som bragt i bl.a. Frederikssund Lokalavisen d. 01.11.17


danskernes kompetencer skal styrkes hele livet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der med knap 2,5 mia. kr. vil styrke voksen-, efter-og videreuddannelsessystemet markant. Aftalen giver tre på stribe efter de foregående aftaler om integration og flere praktikpladser.

Fremtidens arbejdsmarked vil i stigende grad stille krav til vores kompetencer og evne til at omstille os. Derfor er det afgørende for Danmarks fremtid, at vi nu tager fælles ansvar for at klæde danskerne på med de kompetencer, virksomhederne i stigende grad efterspørger.

Hvis vi også i fremtiden skal sikre høj beskæftigelse og vækst, skal vi have alle med - og i rette arbejdstøj. Derfor er det glædeligt, at der bliver afsat 400 mio. kr. til ufaglærte og faglærte, der har brug for nye kompetencer eller for at skifte spor. Og det er glædeligt, at der bliver taget hånd om de 600.000 voksne danskere, som har svært ved at læse og skrive. For den udfordring skylder vi - ikke mindst den enkelte - at gribe fat i.

Endelig er det en sejr i sig selv, at regeringen sætter endnu et genoplivende stød i den danske model, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter løser vigtige problemstillinger i fællesskab - for den patient efterlod S-regeringen mere eller mindre livløs.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 01.11.17


Motorvej eller ej?

Borgerne fortjener et klart svar fra Socialdemokratiet.

For nyligt påpegede jeg, at man ikke får meget motorvej for de nul kroner, som Socialdemokratiet har afsat til vejprojekter i sin 2025-plan.

Det har fået Socialdemokratiets Rasmus Prehn til at gå til modangreb her i avisen.

Han skriver, at der er fire milliarder kroner i Infrastrukturfonden og beskylder regeringen for ikke at ville bruge pengene. Rasmus Prehns indlæg efterlader os dog med flere spørgsmål end svar. For skal det læses sådan, at Socialdemokratiet vil bruge alle fire milliarder kroner i Infrastrukturfonden på Frederikssundmotorvejen? I så fald må Rasmus Prehn meget gerne sige det lidt højere.

Det lyder nu mere som endnu en gratis omgang fra Socialdemokratiet.

Og som jeg skrev i mit første indlæg, er Frederikssundmotorvejen for vigtig til tom retorik. Derfor er Rasmus Prehns indlæg ærlig talt useriøs læsning. For han ved udmærket godt, at der er sat navn på hver en krone i anlægsrammen frem til 2020. Og han ved udmærket godt, at der skal findes penge udenom Infrastrukturfonden - de penge mangler vi stadig at se fra Socialdemokratiet.

Rasmus Prehn skriver, at jeg tager Togfonden som gidsel og påstår, at regeringen overhører behovet for togprojekter. Det er med al respekt noget vrøvl. Regeringen har på finansloven indarbejdet de togprojekter, som vi synes har størst merværdi - de koster cirka syv milliarder kroner frem mod 2026. Problemet opstår, når Socialdemokratiet fylder flere penge i Togfonden, for så er der færre penge til vejprojekter - det er et ret simpelt regnestykke.

Regeringen vil bruge 22 milliarder kroner på investeringer i infrastrukturen frem mod 2025, og det åbner en mulighed for Frederikssundmotorvejen.

Socialdemokratiet skyder derimod stadig med løst krudt og tom retorik.

Så før Rasmus Prehn og Socialdemokratiet taler om prioritering af vejprojekter, så skylder de stadig borgerne i Frederikssund Kommune et klart svar på, om og hvordan de vil finansiere Frederikssundmotorvejen.

Som bragt i Hornsherred Lokalavis d. 31.10.17


vores bedsteforældre skal have valgfrihed og værdig pleje

Af byrådskandidat Signe Sysse Grünfeld-Bierre og byrådsmedlem Hans Andersen (V)

Venstre ønsker, at vores bedsteforældre oplever en værdig og respektfuld pleje og omsorg med en høj grad af valgfrihed. Ældre mennesker er forskellige, og vi ønsker at øge valgfriheden, så det bliver lettere at opfylde vores individuelle behov.

Venstre vil arbejde for, at flere ældre med behov for hjælp får et nemmere frit valg. Det er ikke afgørende for Venstre, om de ældre får hjælp fra privat eller kommunalt plejepersonale. Men vi skal forbedre informationen om det frie valg, så medbestemmelse over eget liv kan fortsætte, selvom behovet for hjælp er blevet større.

Valgfriheden kan vi også øge i forhold til madservice. Vi kunne give mennesker mulighed for at få leveret maden direkte fra fx Meny Frederikssund. Det vil både komme de ældres maver og det lokale erhvervsliv til gode.

Venstre har tillid til, at ældre mennesker med behov for pleje fortsat selv kan bestemme, hvem de ønsker hjælp af, og det valg skal vi gøre nemmere.

Som bragt i bl.a. Frederikssund Lokalavisen d. 30.10.17


Vær bare rolig, per c.

Det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor vil regeringen i sit skatteudspil, Jobreform II, lette skatten i bunden.

Udspillet fik dog en bekymret borger, Per Christensen, til tasterne den 21. oktober. Per Christensen er enig i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men han mener, at almindelige skatteydere betaler for andres »lønstigning«, som han kalder det.

Det er en misforstået bekymring, som jeg gerne vil slå beroligende vand i blodet på.

Først og fremmest er der ikke tale om lønstigning, men om, at 2,5 mio. danskere skal beholde lidt flere af deres egne lønkroner.

Og det vil vi alle vinde på.

Den kortsigtede løsning er at bruge alle pengene på offentlige udgifter og efterlade regningen til vores børn. Men når vi letter skatten i bunden, så kommer flere i arbejde.

Når flere kommer i arbejde, så forlænger vi væksten. Og vækst er forudsætningen for velfærd - den ligning er vigtig at huske.

Jobreform II er fuldt finansieret - blandt andet af reserven fra Jobreform I. Og pengene er godt givet ud. For flere hænder på arbejdsmarkedet giver både virksomhederne og statskassen vokseværk. Og det er den bedste gave, vi kan give velfærdssamfundet -på kort og lang sigt.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 30.10.17


vi skal satse på kreative talenter

I august slog Campus Frederikssund dørene op for en række nye uddannelsestilbud. Op mod 200 elever er startet på en af de nye uddannelsesretninger – og Campus kan nu tilbyde grundforløb af erhvervsuddannelser inden for en bred vifte.

Det tilbud skal vi gøre endnu bedre. Det er nemlig en misforståelse kun at tænke nyt og innovativt i forhold til boglige uddannelser.

Jeg foreslår, at vi skaber et miljø af kreativitet inden for de praktiske erhvervsuddannelser. Frederikssund Kommune skal gå sammen med Campus, Dansk Metal, Dansk Industri og Frederikssund Erhverv om at etablere en ”garage” som et knudepunkt for iværksætteri, håndværk og produktion.

Unge mennesker skal kunne benytte ”garagen” til at prøve idéer af. Stedet skal indeholde værktøj, IT-udstyr og andre relevante hjælpemidler. Og vi kan invitere pensionerede håndværkere med værdifuld erfaring til at vejlede en ny generation af håndværkere og iværksættere.

I Frederikssund Kommune er der mange små og mellemstore produktionsvirksomheder og mange håndværksvirksomheder. Lad os gøre den styrke endnu stærkere ved at satse mere målrettet på praktiske og kreative talenter. Måske kan vi få den næste Haldor Topsøe til at komme fra Frederikssund?

Som bragt i Frederikssund Lokalavisen d. 27.10.17


den bedste hjælp, vi kan give børnene, er et arbejde til mor og far

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Den 1. oktober 2016 fik kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen virkning.

Et loft og en regel, der er med til at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Årsdagen fik en række repræsentanter fra den danske fag bevægelse, herunder Per Christensen fra 3F, Elisa Bergmann fra BUPL og Dennis Kristensen fra FOA, til at skrive en kronik her i avisen. Kontanthjælpsloftet har medført en markant stigning i børnefattigdommen i Danmark, og børnene lider afsavn, lød postulatet i kronikken. Forfatterne så derfor gerne, at kontanthjælpsloftet ikke får lov til at bestå til sin to års fødselsdag.

Regeringen er optaget af at sikre et bedre samfund for vores børn, så de får flere og bedre muligheder, end vi har haft. Regeringen er optaget af at gøre Danmark stærkere og rigere, så vi i fremtiden har bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd.

Vi har indført et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse, fordi vi mener, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Der skal være en mærkbar gevinst i kroner og øre ved at stå op hver morgen og gå på arbejde. Og gevinsten har i alt for mange tilfælde tidligere været for lille. Uden kontanthjælpsloftet ville gevinsten for en enlig forsørger med tre børn være 800 kr. om måneden ved at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde.

Den gevinst er med kontanthjælpsloftet hævet til 4.600 kr. Det er en mærkbar forskel.

En forskel, der gør, at det i højere grad kan betale sig at arbejde.

Vi er som forfatterne optaget af at sikre, at børn i Danmark vokser op i trygge hjem. Vi er optaget af at sikre, at børn i Danmark får en god start på livet. Vi er optaget af at sikre, at børn i Danmark har de bedste forudsætninger for at bryde den negative sociale arv.

Men det hjælper ingen - hverken samfundet, forældrene eller børnene - at fastholde grupper af mennesker på offentlig forsørgelse.

Og man fastholder folk på offentlig forsørgelse, når gevinsten ved at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde er for lille.

Da Socialdemokratiet overtog regeringsmagten efter valget i 2011, afskaffede de som noget af det første det gamle kontanthjælpsloft.

Antallet af personer i kontanthjælpssystemet steg med omkring 16 pct. i Socialdemokratiets regeringsperiode. Der er en fare for, at resultatet vil blive det samme, hvis Socialdemokratiet skulle få magt, som de har agt. Deres brændende ønske om at give en flygtningefamilie 10.000 kr. ekstra om måneden i offentlige ydelser vil ikke ligefrem gøre det mere attraktivt at tage et arbejde. Det vil omvendt fastholde mange flygtningefamilier på offentlig forsørgelse.

Når de oven i købet heller ikke under det arbejdende folk en skattelettelse, kan man kun frygte, hvad der vil ske, hvis Mette Frederiksen efter et valg skulle sætte sig i Statsministeriet.

Vi ønsker, at så mange som muligt er del af det arbejdende fællesskab. For det er godt for den enkelte, når han eller hun bidrager og føler sig som del af et fællesskab, det er godt for den enkelte, når han eller hun kan forsørge sin egen familie, og det er godt for samfundet, når flest mulige er med til at bidrage til vores fælles velfærd. For hver eneste gang, vi flytter en fra kontanthjælp til et job på HK-mindsteløn, giver det en gevinst på 200.000 kr. om året for det offentlige. Det er penge, vi kan bruge andre steder - f. eks. på vores kernevelfærd. Vores sundheds væsen.

Vores børns skoler. Vores ældrepleje.

Og så er det godt for vores børn, når mor eller far skifter kontanthjælpen ud med et arbejde. Den bedste hjælp, vi kan give vores børn, er at sikre, at deres forældre kommer i arbejde. Fordi vi ved, at kontanthjælpen desværre går i arv.

Vokser du op i et hjem, hvor enten mor eller far er på kontanthjælp, er sandsynligheden for, at også du havner på kontanthjælp, stor. Er dine forældre omvendt i arbejde, er der meget stor sandsynlighed for, at også du havner i arbejde. Skal vi for alvor bryde den negative sociale arv, skal vi derfor sikre, at forældrene skifter kontanthjælpen ud med et arbejde.

Og kontanthjælpen er med kontanthjælpsloftet af en sådan størrelse, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag samtidig med, at man har et incitament til at søge et arbejde. For det er simpelthen ikke fattigdom, når man som et kontanthjælpspar med et barn har 22.600 kr. efter skat om måneden i samlede offentlige ydelser. Det bør være til at leve for.

Vi glædes over, at det er lykkedes at nedbringe antallet af personer i kontanthjælpssystemet med 13.500 på lidt over et år. Samtidig er der langt flere, der arbejder ved siden af kontanthjælpen end tidligere.

Det handler selvfølgelig om, at vi er inde i en periode med forbedrede økonomiske konjunkturer. Men vi er ikke i tvivl om, at det også skyldes kontanthjælpsloftet.

Og selv om Socialdemokratiet og andre tidligere har turneret rundt med spådomme om, at kontanthjælpsloftet ville tvinge folk fra hus og hjem, er der ikke tegn på, at der er kommet flere udsættelser, efter at kontanthjælpsloftet blev indført.

Når vi siger, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Når vi siger, at flere kontanthjælpsmodtagere skal rykke sig til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Så kræver det selvfølgelig også, at der er job at få. Sandheden er, at Danmark står bomstærkt. Siden valget i 2015 er der blevet skabt ca. 100.000 nye private arbejdspladser, og der er kommet flere lønmodtagere overalt i landet. Ledigheden er lav, og antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet markant siden folketingsvalget i 2015. Det går godt i Danmark.

Og det er jo netop i gode tider, at vi skal arbejde for at få alle med. Det er i opgangstider, at vi har chancen. Vi skal arbejde for at få flere med i det arbejdende fællesskab, så flere børn ser mor og far gå på arbejde hver dag. Vi glæder os derfor til to års fødselsdagen for kontanthjælpsloftet.

For vi er overbevist om, at langt flere til den tid vil leve i familier, hvor mor og far går på arbejde.

Som bragt i Berlingske d. 21.10.17


vil styrke forsvaret med 12,8 mia. kr.

Terror. Cyberangreb. En stadig mere uberegnelig Putin. Truslerne står i kø, og samlet set er trusselsniveauet ikke set højere siden Murens fald. Det skal vi tage alvorligt, og derfor vil regeringen i det kommende forsvarsforlig styrke Forsvaret med 12,8 mia. kr. over seks år.

Et friere, rigere og mere trygt Danmark - sådan skriver vi i regeringsgrundlaget.

Vi er allerede godt på vej på alle tre parametre. Og nu vil regeringen tage endnu et stort skridt mod et mere trygt Danmark -det skylder vi de mange danskere, som mærker frygten banke på døren.

Vi skal selvfølgelig ikke male fjenden på væggen, og vi skal ikke vække unødig bekymring. Men vi skal tage truslerne alvorligt og styrke os i tide. Derfor lægger vi blandt andet op til at styrke hæren med en ekstra brigade på 4000 soldater og øge antallet af værnepligtige.

Nato efterspørger, at Danmark øger sit bidrag til kampen for fred, tryghed og sikkerhed. Danmark står klar, når vores hjælp bliver efterspurgt. Og det danske Forsvar skal kunne vogte os, når truslerne sniger sig nærmere.

Jeg kan kun opfordre til bred opbakning blandt partierne i Folketinget, for der er brug for at værne om Danmark og danskernes tryghed og frihed.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 12.10.17


S fortryder opbakning til idrætsby

I budgetaftalen for 2016 var vi enige om, at vi skulle skabe en ny idrætsby i Frederikssund Kommune. Det var en god aftale, som blandt andet Socialdemokratiet og Venstre stod bag. Nu har SF, BL, C, DF og V indgået ny budgetaftale, der fortsætter linjen og visionen for en idrætsby, som vil være et historisk løft til idræts- og fritidsområdet.

Carsten Cederholm fra Socialdemokratiet vil spare på idrætsbyen. Det vil Venstre ikke. Nu er der pludselig ingen opbakning til den idrætsby, som tidligere havde socialdemokraternes helhjertede opbakning. Nu vil S kun bygge svømmehal - dog uden tanke på de nødvendige parkeringspladser. Aktivitetspladsen centralt er der nu skabt usikkerhed om. Vil vi kunne få 8,3 mio. kr. i tilskud fra lokale- og anlægsfonden, hvis vi kun bygger svømmehal? Ingen svar fra S? Hvad skal vi bygge 6 omklædningsrum til, hvis vi ikke skulle bygge nye boldbaner? Og nu afviser S også at afsætte penge til fodboldbaner, som er en af forudsætningerne for, at vi kan skabe en sammenhængende idrætsby.

Socialdemokratiet mangler at fortælle, hvorfor det lige er Idrætsbyen, som nu skal stoppes. Det må jo betyde, at Socialdemokratiet prioriterer nyt hovedbibliotek og byudvikling fremfor bedre idrætsfaciliteter.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 12.10.17


Man får ikke meget motorvej for nul kroner

Det er ingen hemmelighed, at jeg kæmper benhårdt for motorvejen til Frederikssund. Og det er en vej, som kræver fælles fodslag på tværs af partier.

Derfor spidsede jeg ører, da jeg hørte Rasmus Prehn (S) i TV2 Lorry forleden. Her gav han nemlig udtryk for, at frygt for økonomisk overophedning har været årsag til, at motorvejen ikke er færdiggjort. Men han gjorde også opmærksom på, at det primært er en udfordring i byggeriet – ikke i asfaltbranchen, hvor der er brug for mere aktivitet. Og så er det jo bare om at komme i gang, må det forstås?

Her vil jeg så bare gøre opmærksom på, at man ikke får meget motorvej for nul kroner – altså det store runde nul, som Socialdemokratiet har afsat til vejprojekter i sin 2025-plan. Så hvor skal pengene komme fra, Rasmus Prehn? Togfonden? Det svar skylder Socialdemokratiet borgerne i Frederikssund Kommune, som dagligt sidder i kø på motorvejen.

Motorvejen hele vejen til Frederikssund er for vigtig til tom retorik og gratis omgange. Regeringen vil afsætte 22 mia. kr. til investeringer i infrastrukturen frem mod 2025 – det åbner en mulighed for Frederikssundsmotorvejen. Rasmus Prehn mangler derimod stadig at give borgerne svar på, hvor Socialdemokratiet vil hente pengene?

Som bragt i bl.a. Frederikssund Lokalavisen d. 07.09.17


Venstre værner om de frivillige foreninger

For Venstre er det afgørende, at vi har et samfund, hvor folk har lyst til at give en hånd med. De frivillige foreninger og ikke mindst de frivillige yder en særlig indsats, som er med til at sikre sammenhængskraften i samfundet.

Venstre har styrket det frivillige arbejde med bedre muligheder for at bidrage positivt til samfundet, når man modtager dagpenge og efterløn, hvilket den tidligere regering ikke kom i mål med. Og der er en civilsamfundsstrategi på trapperne, der skal sikre, at borgere og organisationer har de bedste muligheder for at tage et personligt ansvar i deres lokalsamfund.

Derfor falder det lidt til jorden, når Christine Antorini (S) 3/ 10 flyver til tasterne og angriber regeringen for at modarbejde de frivillige foreninger. For Venstre og regeringen har det aldrig handlet om at straffe de frivillige eller at svinge sparekniven mod foreninger, der udfører en social indsats i diskussionen om momskompensation.

Og hvis Christine Antorini tænker godt efter, så tror jeg også, at hun ved det inderst inde.

Forslaget er taget af bordet. Men listen over ansøgere og modtagere af foreningers momskompensation har vokseværk, og derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet sikrer, at der både er råd til festivaler og humanitære organisationer.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 06.10.17


Borgerne skal mærke at det går godt

Venstres er meget tilfredse med indgåelse af en bred budgetaftale for 2018. Frederikssund Kommune har en sund økonomi og vi fastholder en passende kassebeholdning i de kommende år på trods af den store investeringsaktivitet. Det giver mulighed for at sætte personskatten ned i 2018. Skatteborgerne skal mærke at det går godt i Frederikssund Kommune.

Vi prioriterer fortsat kernevelfærden med styrkelse af ældreområdet med mulighed for fx mere rengøring og øget fokus på de mindste skolebørn med et projekt med flere voksne i de mindste klasser. På skoleområdet har vi også aftalt at øge indsatsen for bedre og renere toiletter på folkeskolerne.

Vi fastholder landsbypuljen til at støtte lokale projekter i vores mange landsbyer og det er med til at sikre at vi fortsat har en kommune i balance.

Vi investerer fortsat i hele kommunen med børnehus i Skibby, idrætscenterdannelse i Jægerspris, hel cykelsti i asfalt til Kulhuse i 2019 og vi fastholder visionen for Idrætsbyen med ekstra midler til de fodboldbaner, der vil være med til at skabe en sammenhængende Idrætsby med aktivitetsmuligheder for alle. Vi arbejder videre med visionen for Fiomagrunden, så vi i den kommende valgperioden kan få opført et nyt og moderne bibliotek og et antal boliger, som der er et stort behov for i centrum af Frederikssund.

Tak til Socialistisk Folkeparti, Borgernes Liste, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for konstruktive drøftelser og forhandlinger om budgettet for 2018 for Frederikssund Kommune. Venstre er ærgerlige over at Socialdemokratiet ikke i år ville være med i den brede budgetaftale for 2018, men vi håber at vi alligevel kan fortsætte det brede samarbejde i byrådet, som kendetegner Frederikssund Kommune.

Som bragt i bl.a. Frederikssund Lokalavisen d. 05.10.17


S gør ældre en bjørnetjeneste

Det er efterhånden slået fast, at Susanne Bettina Jørgensen (S) er modstander af større valgfrihed og sund konkurrence på ældreområdet i Frederikssund Kommune. Socialdemokratiets kompromisløse modstand mod private plejeboliger bunder i forestillingen om, at private virksomheder umuligt kan løfte ansvaret for borgernes velfærd på en tilfredsstillende måde. Det er en ærgerlig kendsgerning, vi må tage til efterretning.

Socialdemokraternes ideologiske skyklapper gør dem resistente over for fordelene ved, at dygtige private virksomheder byder ind med innovative løsninger og udfører opgaver, som det offentlige traditionelt varetager.

Den seneste undersøgelse foretaget af Sundheds-og Ældreministeriet viser, at 48 pct. af de ældre, der benytter privatleverandører er " meget tilfredse". Blandt ældre, der benytter sig af den kommunale hjemmepleje er kun 39 pct.

" meget tilfredse". Meget tyder derfor på, at de socialdemokratiske byrådsmedlemmer gør Frederikssunds ældre en bjørnetjeneste med deres modstand mod private plejeboliger.

Med Attendos kommende plejebolig får Frederikssund Kommune frigjort penge, der i stedet kan investeres i velfærd som skole og idrætsanlæg.

Jeg ved ikke med Socialdemokratiet, men i Venstre er vi optagede af at investere pengene, hvor de gør størst nytte.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 04.10.17


Mere end blot ét ord om miljøet

Nyligt kunne jeg læse, at Jørgen Hansen savner miljøet nævnt i den nye aftale om billigere og mere sikre biler. Men han har tilsyneladende ikke læst andet end overskrifter -for aftalen belønner netop sikkerhed og miljøvenlighed.

For vi sænker ikke blot bilafgiften. De biler, der har den største sikkerhed og den bedste brændstoføkonomi, bliver billigere.

Og vi lægger større vægt på tekniske kriterier, som tilskynder danskerne til at købe biler, der er sikre, og som kører langt på literen.

Så Jørgen Hansen kan trøste sig med, at den nye aftale har blikket mere stift rettet mod miljøet, end han ellers havde frygtet.

Desværre kan jeg ikke spå om fremtidens salg af elbiler, men jeg kan berolige Jørgen Hansen med, at regeringen også her har smedet, mens jernet var varmt. Tidligere på året indgik vi nemlig en aftale, der lemper indfasningen af afgifter for elbiler. Det sparker forhåbentlig salget i gang.

Jeg kan kun opfordre Jørgen Hansen til at læse længere end til overskriften i politiske aftaler. For historien om billigere biler er mere ambitiøs, end han koger den ned til.

Jeg glæder mig i hvert fald til at se, de mere trafiksikre og miljøvenlige biler trille ud på vejene.

Jeg kan kun opfordre Jørgen Hansen til at læse længere end til overskriften i politiske aftaler. For historien om billigere biler er mere ambitiøs, end han koger den ned til.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 03.10.17


Selvfølgelig har arbejdsgiverne et medansvar

Forleden havde jeg et indlæg her i avisen om, at Venstre -og de øvrige partier bag arbejdsmiljøforliget -med en ny tilsynsmetode vil reducere antallet af ulykker og nedslidning i bygge-og anlægsbranchen. Gode nyheder, skulle man tro. Men det er åbenbart 27/ 9 faldet byrådskandidat Michael Liesk (SF) for brystet, at jeg ikke nævner arbejdsgivernes ansvar.

Og det giver øjensynligt Michael Liesk carte blanche til at tilskrive Venstre en til formålet håndplukket mening, han efterfølgende kan skyde ned: Med andre ord en god gammeldags stråmand.

Lad mig for god ordens skyld understrege, at arbejdsgiverne helt åbenlyst og selvfølgeligt har et ansvar for at beskytte sine medarbejdere mod ulykker og nedslidning.

Men frem for at pege fingre, er Venstre optaget af at løse problemerne. Derfor sætter vi ind med et forsøg med en ny tilsynsmetode.

Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladser, samt at fokus på at forebygge ulykker og nedslidning øges.

Jeg ved ikke, om Michael Liesk oprigtigt tror, at Venstre fuldstændigt fralægger arbejdsgiverne et ansvar. Mit gæt er dog snarere, at han træner pegefingre og retoriske virkemidler til kommunalvalgkampen. Mit fokus vil derimod fortsat være på at løse de politiske problemstillinger.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 29.09.17


Nu får flere råd til en bedre og mere sikker bil

Nu bliver det billigere at købe en familievenlig og sikker bil. Og det er vi glade for i Venstre -for vi har en ambition om, at det skal være billigere og mere trygt at være dansker. Og det bliver det med den nye aftale om lavere registreringsafgift.

I Nordsjælland er bilen et nødvendigt transportmiddel for langt de fleste familier.

De nuværende afgifter rammer hårdt på pengepungen, og mange har måtte tage det på alle måder ærgerlige valg mellem pris og sikkerhed. I Venstre synes vi ikke, det er rimeligt, at familien er tvunget til at køre rundt i en mindre sikker bil, fordi afgifterne i Danmark er urimeligt høje og urimeligt skruet sammen.

Det ændrer vi på nu, og det betyder, at helt almindelige danskere har udsigt til en mere sikker, mere miljøvenlig og markant billigere bil. Og det er ikke småpenge, vi taler om.

Fx falder en Opel Astra med omkring 20.000 kr., og en VW Passat falder med knap 60.000 kr. -det er til at tage at føle på. Og for langt de fleste biltyper vil der være udsigt til et markant fald i afgifterne. For aftalen betyder, at 9 ud af 10 biler får en flad afgift på 85 procent.

Jeg ved, at mange Nordsjællændere glæder sig til at købe en billigere og bedre bil.

Og jeg glæder mig over, at Venstre igen gør det billigere og mere trygt at være dansker.

Aftalen kommer os alle til gavn -fra Nordsjælland til Nørre Snede. Og så må aftalen siges at være den endelige kniv i dækket på Socialdemokratiets Lamborghini-spin. Det må efterhånden stå klart for alle, at der er mere Passat end Porsche over regeringen.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 25.09.17


For mange ulykker i byggeriet

Alt for mange ansatte i byggeriet kommer alvorligt til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold og det er ganske enkelt uacceptabelt.

For mens antallet af alvorlige arbejdsulykker på det danske arbejdsmarkedet er faldende, så går det den modsatte vej i bygge- og anlægsbranchen. Og samtidig bliver mange i branchen fysisk overbelastet.

Det er bekymrende, og det skal vi tage meget alvorligt. Derfor starter regeringen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i spidsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode. Det betyder, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladser. Samtidig øger vi fokus på at forebygge arbejdsulykker og nedslidning det skylder vi de mange ansatte i byggeriet, som hver eneste dag træder hårdt i samfundets pedaler.

For øget kontrol kan ikke gøre det alene. Det er afgørende, at vi har langt større fokus på at forebygge ulykker og nedslidning, hvis vi skal vende udviklingen. Derfor skal Arbejdstilsynet fremover afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljøproblemer og hver eneste gang, det er relevant, skal Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.

I Venstre ønsker vi et mere trygt Danmark det gælder også på arbejdspladsen. Alle lønmodtagere skal føle sig i sikre hænder, når de møder på arbejde. Derfor kan vi ikke se passivt til, når mere end dobbelt så mange ansatte i bygge- og anlægsbranchen kommer alvorligt til skade i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Det må og skal vi kunne gøre bedre og derfor sætter vi nu ind for at vende den bekymrende udvikling.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 22.09.17


Det er sund konkurrence

Endnu et socialdemokratisk medlem af byrådet har set sig sur på de 72 kommende plejeboliger i Frederikssund Kommune. Denne gang er det Carsten Cederholm, der afslører sin socialistiske grundholdning om, at kommunen altid er bedre end private til at løse opgaver.

I et svar til Cederholms partifælle gav jeg udtryk for min tilfredshed med regeringens intention om at sikre fair og lige konkurrence mellem kommunale og private opgaveløsere.

Jeg minder de socialdemokratiske byrådsmedlemmer om, at den private sektor er grundlaget for, at vi har råd til den offentlige velfærd. Derfor må vi selvfølgelig ikke lade offentlige aktører kvæle eksistensgrundlaget for dygtige, private virksomheder ved at gå ind på markeder på konkurrenceforvridende vilkår.

Det er godt for samfundet, når dygtige private virksomheder byder ind med innovative løsninger og udfører opgaver for det offentlige til glæde for borgerne. De kommende plejeboliger opføres af en aktør med stor erfaring på området, og kommer desuden ikke til at belaste kommunens anlægsbudget.

Det glæder de fleste, men altså ikke Carsten Cederholm. Det frigør ellers penge til investeringer i for eksempel skoler og idrætsanlæg.

Et bredt flertal med en socialdemokratisk minister i spidsen vedtog i 2015 en ny friplejeboliglov, der havde til hensigt at skabe mere lige vilkår for at drive private og kommunale plejeboliger. Loven sikrer, at kommunen betaler det samme, om borgeren vælger en kommunal eller privat plejebolig.

Vi skal glæde os over at bo i et land, hvor det offentlige ikke har monopol på at løse opgaver, som private udbydere klarer mindst lige så godt.

Jeg vil opfordre til at imødese de nye plejeboliger i Frederikssund Kommune drevet af Attendo med lidt større optimisme, end de socialdemokratiske byrådsmedlemmer lægger for dagen. Jeg glæder mig på vegne af de kommende brugere af plejeboligerne, som vil opleve større valgfrihed.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 21.09.17


Lad os stoppe snyderiet

Når nogle mennesker vælger at snyde systemet for sociale ydelser, er det fællesskabet, der betaler. Det er helt uacceptabelt, og det er med til at undergrave opbakningen til vores velfærdssamfund. Derfor vil Venstre og regeringen nu socialt bedrageri til livs.

Der forsvinder hvert år alt for store beløb ud af de offentlige kasser på grund af snyd og bedrageri. Der nævnes tal mellem flere 100 mio. kr. og flere mia. kr. Det skal vi sætte en stopper for -statskassen er ikke bundløs, og danskerne skal ikke se skattekronerne gå til nogle, der snyder. Derfor skal lovgivningen strammes og reglerne forenkles, så kommunerne bedre kan komme bedrageriet til livs. På den måde kan vi sætte hårdere ind mod misbrug af offentlige ydelser. Det betyder bl. a., at sanktionerne over for dem, der snyder med ydelser eller fx ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, skal være længere end de maksimalt tre måneder, som gælder i dag.

Det er som bekendt naboen, der betaler, når vores fælles kasse bliver misbrugt. Det holder ikke i længden, og det skader tilliden til vores velfærdssamfund. Det forarger mig, når dem, der går på arbejde hver dag, er tilskuere til, at andre snyder eller bevidst ikke bestiller noget på fællesskabets regning.

Derfor står det helt centralt, at vi skal bekæmpe socialt bedrageri og forbedre kontrollen af udbetalingen af ydelser.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 15.09.17


Valgfrihed til ældre i Frederikssund

Selvom Susanne Bettina Jørgensen fra socialdemokraterne prøver at dæmpe sin frustration over, at der nu etableres et nyt og moderne omsorgscenter i Frederikssund Kommune, så lykkes det ikke særligt godt i et indlæg i avisen forleden. Susanne Bettina Jørgensen er også meget utilfreds med, at regeringen vil sikre en fair og lige konkurrence mellem kommunale og private opgaveløsere, hvilket ikke er overraskende, når man er socialdemokrat og åbenlyst mener, at kommunen altid er bedre end private til at løse opgaver.

Jeg glæder mig på vegne af alle fremtidige brugere af en plejebolig. Nu opføres et nyt og moderne omsorgscenter med 72 plejeboliger.

Firmaet Attendo, som har stor erfaring med at drive omsorgscentre i bl. a. Sverige, er blevet godkendt af Frederikssund Kommune. Det har vi brug for, når vi kigger fem og 10 år frem. Vi bliver mere end 20 procent flere ældre over 80 år.

Valgfriheden bliver større for ældre borgere med behov for en plejebolig.

Kommunen betaler det samme, om borgeren vælger en plejebolig i et kommunalt plejecenter eller en plejebolig hos Attendo. Og hvis vi så kan lære af hinanden med målet om at sikre respektfuld og værdig pleje, så mener jeg at alle er vindere.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 15.09.17


12.400 færre kontanthjælpsmodtagere på bare ét år

12.400 færre kontanthjælpsmodtagere på bare ét år 12.400 færre personer på kontanthjælp og 0 flere udsættelser: Det er status et år efter, vi indførte kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. Tallene taler for sig selv, og det må efterhånden være svært for selv de allerstørste kritikkere at argumentere i mod, at kontanthjælpsloftet virker.

Da Venstre overtog nøglerne til Statsministeriet i sommeren 2015, overtog vi samtidig ansvaret for en bekymrende udvikling. For mellem 2011 og 2015 steg antallet at kontanthjælpsmodtagere med 20 procent til 150.000 personer, og antallet af ægtepar på kontanthjælp med hele 50 procent. Gevinsten ved at tage et arbejde var ganske enkelt for lille.

Vi skal belønne dem, der står op hver morgen og passer et arbejde. Det gør vi nu, og det virker. På bare ét år er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med hele 12.400 personer - og det kan vi alle glæde os over. For det er en stor gevinst for et menneske at vinke farvel til en offentlig ydelse og få et job at stå op til - og det er en gevinst for velfærdssamfundet.

Danmark står bomstærkt, og det gavner os alle. Siden folketingsvalget er der skabt over 100.000 flere private job i hele Danmark. Og faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skyldes selvfølgelig også, at dansk økonomi har det godt. Men det betyder bare, at effekten af kontanthjælpsloftet rammer på et godt tidspunkt. For flere og flere virksomheder begynder at efterspørge medarbejdere. Derfor skal vi blive ved med at gøre alt, hvad vi kan, for at flytte endnu flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Og derfor har vi med jobreform II taget yderligere initiativer til, at det endnu bedre kan betale sig at tage et arbejde for endnu flere mennesker - til glæde for den enkelte og for samfundet.

Som bragt i bl.a. Kjerteminde Avis d. 14.09.17


Er det virkelig ambitionsniveauet

Sidste år vakte det opsigt, da Socialdemokratiet brød med traditionen og ikke fremlagde forslag til finanslov. I år fremlægger de så et alternativt finanslovsforslag. Men uden finansiering - og det skal jeg da love for er alternativt.

Måske er det en ny tradition, måske er det blot niveauet under Mette Frederiksen -Socialdemokratiet skriver kort sagt »Ps. Send flere penge«, uden at vi er blevet klogere på, hvor pengene skal komme fra. Ærligt talt, er det virkelig niveauet hos et parti, der gerne vil have regeringsmagten? Christine Antorini (S) var for få dage siden i offensiven og beskyldte regeringen for at glemme Nordsjælland.

Men hendes indlæg klinger hult i lyset af Socialdemokratiets forslag. For regeringen er kommet med et udspil, der sikrer vækst, velstand og velfærd for alle - også næste generation og også for hele Nordsjælland.

Men hvor er det lige nøjagtigt, Socialdemokratiet gør noget godt for Nordsjælland? For slet ikke at tale om, hvordan de vil sikre velstand og arbejdspladser til næste generation? Vi sidder tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål.

Men ét svar har vi da fået. Forleden opfordrede jeg Christine Antorini til at give vælgerne svar på, om Socialdemokratiet -ligesom regeringen -vil prioritere penge til motorveje, eller om pengene skal gå til offentligt forbrug alene? Nu har vi fået svaret. Motorvejene til Nordsjælland er glemt, og i stedet har Socialdemokratiet indgået en aftale om at udvide togaftalen med to mia. kr., som blandt andet skal gå til jernbanen over Vestfyn.

Men hvordan hjælper det de mange nordsjællændere, som dagligt sidder i kø på motorvejen? Christine Antorinis spørgsmål har ramt hende som en boomerang. Jeg kan passende sende et spørgsmål tilbage: Er det her virkelig ambitionsniveauet for Danmarks største parti?

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 9.9.17


Regeringen husker Nordsjælland

Lad os få tallene på bordet, som de ser ud, når de ikke er blevet skævvredet i Socialdemokratiets skruetvinge.

Christine Antorini (S) spørger 1/9, om regeringen har glemt almindelige nordsjællændere. Jeg må konstatere, at hun åbenbart har læst regeringens udspil med det ene øje. Mens det ene øje fanger, hvad topdirektøren får ud af regeringens udspil, så er det andet lukket for, at der er rigtigt mange, der kan glæde sig -også helt almindelige nordsjællændere, som hun så underfundigt skriver.

Én ting har Christine Antorini ret i: Der er forskel på mennesker, og selvfølgelig er det også tilfældet i Nordsjælland. Men her hører enigheden også op. For regeringens udspil tilgodeser netop mangfoldigheden i Nordsjælland og resten af landet.

Det ændrer Christine Antorinis selektive uddrag af regeringens udspil ikke på.

Lad os få tallene på bordet, som de ser ud, når de ikke er blevet skævvredet i Socialdemokratiets skruetvinge.

Venstre har været med til at gennemføre en række fornuftige økonomiske reformer. Derfor har vi et økonomisk råderum på 36 milliarder kroner i 2025. Af disse vil regeringen bruge hele 23 milliarder kroner til velfærd, som kommer os alle til gode. Til sammenligning vil vi bruge otte mia. kr. fra råderummet på skattelettelser -også til helt almindelige arbejdende danskere. For det har vi råd til -velfærd og skattelettelser er ikke modsætninger. Men Christine Antorini synes åbenbart ikke, at helt almindelige nordsjællændere både fortjener velfærd og flere af deres egne penge.

Regeringen vil også frem til 2025 bruge 22 milliarder kroner til offentlige investeringer -blandt andet i infrastruktur. Det betyder, at der er mulighed for at prioritere penge til de nødvendige motorveje i Nordsjælland.

Jeg tror, vælgerne gerne vil vide, om også Socialdemokratiet og Christine Antorini vil prioritere penge til motorveje, eller om alle penge skal gå til offentligt forbrug alene?

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 7.9.17


Servicefradrag på hushjælp

Som far til fire ved jeg, at der er nok at se til, når man skal have familien og de huslige pligter til at løbe rundt i en travl hverdag. Og ofte kan man føle, at man er i kapløb med tiden.

Sådan tror jeg, at der er mange, der har det. Derfor foreslår Venstre og regeringen at indføre et nyt servicefradrag til hushjælp på ca. 40 procent af regningens størrelse.

Det nye servicefradrag skal gøre hverdagen lettere for danskerne. Hvis vi lader professionelle klare lidt af de huslige gøremål, får vi mere tid mellem hænderne. Det er tid, som vi kan bruge på familie eller på arbejde.

Så hvis man bytter kost og spand ud med kvalitetstid eller tager det ekstra hug på arbejdet, er der altså en gevinst at hente.

Samtidig viser erfaringer, at flere kommer i arbejde, når fradraget målrettes serviceydelser i hjemmet. Som beskæftigelsesordfører er det sød musik i mine ører, hvis vi kan gøre skridtet ud på arbejdsmarkedet nemmere for endnu flere med et nyt servicefradrag.

Det nye servicefradrag kan være med til at fjerne noget af den dårlige samvittighed over bunken af vasketøj og ukrudtet i haven, og det kan hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet.

Det, mener jeg, at alle vinder på.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 2.9.17


Lidt flere penge til overs

Regeringen har netop præsenteret Job-Reform 2, hvor vi vil lette skatten på arbejde. Der skal nemlig være en mærkbar gevinst ved at stå op hver morgen og arbejde for at forsørge sig selv frem for at være på offentlig forsørgelse -den gevinst rækker regeringen nu frem til de mange hårdtarbejdende danskere.

Vi vil give et økonomisk skulderklap til de danskere, der hver dag trækker i arbejdstøjet -også dem med de laveste lønninger. Det vil især kunne mærkes på HK'erens pengepung, som kan se frem til en stigning i rådighedsbeløbet på 5000 kr.

Det er urimeligt, at der ikke er større forskel på at blive forsørget af det offentlige og på at forsørge sig selv. I dag er der over 80.000 personer, der får mindre end 2000 kr.

om måneden ud af at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. Det er ikke rimeligt. For Venstre er det vigtigt, at de hårdtarbejdende danskere mærker, at det kan betale sig at arbejde.

Det står i skærende kontrast til Socialdemokratiet, som ikke synes, at arbejderne fortjener flere af deres egne penge.

Da Venstre gik til valg i 2015, var det bl.a. med ambitionen om at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde.

Det løfte leverer vi på. Skattelettelsen er andet skridt i vores ambition om at endnu flere mennesker bytter offentlig forsørgelse ud med en lønseddel -til glæde for den enkelte og for vores alles velfærdssamfund.

Som bagt i bl.a. Nordvestnyt d. 30.8.17


Vi er et stort skridt nærmere en redning af Øresundsakvariet

Der er gode nyheder til Øresundsakvariet, borgere i Helsingør og turister fra nær og fjern, som har glæde af at besøge vores fantastiske akvarie i Helsingør. Det er nemlig lykkes at få Øresundsakvariet med i regeringens finanslovsudspil.

Øresundsakvariet har været truet af lukning grundet en udfordret økonomi, og der har således været brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning for at holde akvarierne fyldte. I sidste time er vi nu kommet et skridt nærmere en redning - og det er en rigtig glædelig nyhed. At Øresundsakvariet nu er kommet på regeringens finanslovsudspil, er et resultat af en helhjertet redningsindsats lokalt såvel som fra Christiansborg.

Borgmester Benedikte Kiær og formand for Helsingør Kommunes kultur-og turismeudvalg Henrik Møller har gjort en ihærdig indsats for at råbe vagt i gevær. Og det er blevet hørt på Christiansborg, hvor jeg også gerne vil rose Mette Abildgaards (K) indsats. Jeg støtter Mette Abildgaards kamp, og jeg vil helhjertet arbejde for at sikre det flertal i Folketinget, som vil redde Øresundsakvariet.

Det er en vigtig kamp - ikke mindst for vores børn.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 30.8.17


Aftale er til gavn for alle parter

Ferielovsudvalget har netop fremlagt sine anbefalinger til en ny ferielov. Det er glædeligt, at vi er kommet et skridt nærmere en ny ferielov -for det nuværende 80 år gamle feriesystem er både komplekst og urimeligt.

Frederiksborgs Amts Avis skrev forleden (24/ 08), at avisen mener, at ferieudvalgets anbefalinger er et bidrag til bedre balance. Jeg er helt enig.

For det er positive toner, som udvalget spiller ud i sine anbefalinger. De nuværende regler betyder, at nyansatte på arbejdsmarkedet ikke har betalt ferie i op til 16 måneder. Når man som nyuddannet knokler på arbejdsmarkedet, er det ikke rimeligt at skulle se sine mere erfarne kollegaer nyde ferien på Costa del Sol, mens man selv er henvist til Costa del Baghave i Birkerød. De nye anbefalinger betyder, at også nyuddannede optjener betalt ferie fra første dag -det er positivt, og det er en gevinst for de unge mennesker, der træder ud på arbejdsmarkedet.

Anbefalingerne rammer også ind i en anden problemstilling.

I dag forsømmer mange lønmodtagere nemlig at hæve de feriepenge, de har fået med fra en tidligere arbejdsgiver. Men med de nye anbefalinger får lønmodtagernes egne penge en lettere vej ned i de rette lommer: Lønmodtagerens -og det er kun rimeligt.

Det skal være enkelt og lige til, når man har stået op hver eneste dag for at knokle på sit arbejde og bare gerne vil have penge til en velfortjent sommerferie eller forlænget juleferie. Det bliver nemmere med de nye anbefalinger, og det er positivt.

Og så er det da glædeligt, at hele humlen ikke medfører en større udgift for arbejdsgiverne. Der er med andre ord lagt op til en aftale, der er til gavn for alle parter.

Det skal være enkelt og lige til, når man har stået op hver eneste dag for at knokle på sit arbejde og bare gerne vil have penge til en velfortjent sommerferie.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 25.8.17


Kø i Kregme

Der er ikke noget som en lang bilkø på vej hjem fra arbejdet, der kan teste ens tålmodighed.

Og det er rundkørslen i Kregme et rigtig godt eksempel på. Det er helt uholdbart, at rundkørslen dagligt skaber køer, så langt øjet rækker.

For borgerne i Halsnæs Kommune er det helt afgørende, at de hurtigt kan komme til og fra.

Og det er spild af tid, når bilisterne holder i kø i op imod 20 minutter for at komme ind til rundkørslen. Det er tid, der kan blive brugt langt bedre med familien, fritidsaktiviteter eller på arbejde. Derfor vil jeg kæmpe for, at rundkørslen i Kregme bliver udvidet, så den kan rumme de 20.000 bilister, der dagligt passerer. Og det glæder mig da, at folketingskandidat Rasmus Stoklund (S) vil arbejde for det sammen med mig.

Tiden er kommet til at se på vejene. Og i Nordsjælland er der flere udfordringer, der banker på. Modsat den forrige regering, som satte vejene tilbage og brugte pengene på en togfond med et gabende hul i finansieringen, vil denne regering kigge på vejinvesteringer.

Rigtig mange borgere i Halsnæs Kommune pendler dagligt, og de er helt afhængige af et godt vejnet. Derfor nytter det ikke noget, at rundkørslen i Kregme kræver fast fod på bremsen, og jeg vil presse på for en udvidelse af rundkørslen overfor både Transportministeren og Venstres transportordfører, når vi skal diskutere vejinvesteringer.

Som bragt i Halsnæs Avis d. 23.8.17


Kontanthjælpsloftet virker

Da vi gik til valg i 2015, gjorde vi det bl.a. med ambitionen om at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde.

For det skal kunne betale sig at stå op hver morgen og gå på arbejde - også i kroner og øre. Det gik Venstre til valg på - og det har vi leveret på.

Vi har derfor indført et kontanthjælpsloft, en 225-timers-regel og en integrationsydelse. Det gør det mere attraktivt at tage et arbejde.

Uden kontanthjælpsloftet ville gevinsten for en enlig kontanthjælpsmodtager med tre børn fx være 800 kr. om måneden. Med kontanthjælpsloftet har vi øget den gevinst til 4.600 kr. om måneden Det er til at føle på.

Godt for den enkelte Vi er optaget af at sikre, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Det er godt for den enkelte og det er godt for samfundet. Derfor er det glædeligt, at der på kun ét år er kommet 10.800 færre personer på kontanthjælp.

Samtidig er beskæftigelsen stigende, ledigheden falder og der er skabt 91.000 private arbejdspladser siden sidste folketingsvalg. Det går faktisk rigtigt godt, når Venstre har regeringsansvaret.

Men vi er langt fra færdige. Vi skal have flere i arbejde. Derfor sætter vi os igen til forhandlingsbordet, når der til efteråret skal forhandles en Jobreform II. Vi vil sørge for, at det endnu bedre kan betale sig for flere danskere at blive en del af det arbejdende fællesskab.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 21.8.17 


Køreprøver til tiden

I al for lang tid har ventelisterne på køreprøver været voksende. Det er en klods om benet for de unge mennesker i Egedal Kommune, der er ivrige efter at blive lukket ud på vejene. Og det er uhensigtsmæssigt for både eleverne, der skal vedligeholde deres kørsel, mens de venter, og branchen, der mister omsætning, fordi de må takke nej til nye elever.

Efter dialog med Justitsministeren glæder det mig derfor at kunne konstatere, at der nu bliver taget de nødvendige initiativer.

Der er ikke nogle tvivl om, at politiets ressourcer har været under pres. Den ændrede trusselbillede har medfulgt flere akutte og højtprioriterede opgaver, og samtidig har de 17-årige siden årsskiftet haft mulighed for at kunne få kørekort.

Det er selvfølgelig en god mulighed, som jeg også tror, at de unge i Egedal Kommune vil få glæde af, og som samtidig vil kunne forbedre færdselssikkerheden blandt de unge bilister i trafikken. Men det har desværre også gjort køen til kørekort endnu længere. Derfor er det Rigspolitiets plan, at der skal tilføres en betydelig mængde ressourcer til området, så de lange ventetider på kørekort forkortes. Det sker blandt andet ved at frigøre prøvesagkyndige fra tilsynsopgaven ved teoriprøver og ved at låne prøvesagkyndige fra Forsvaret.

Forhåbentlig vil det betyde, at eleverne hurtigere kan komme til den endelige eksamen.

Jeg husker tydeligt den første glæde og frihed ved at kunne transportere mig selv på fire hjul, og jeg ser derfor frem til, at køreskoleeleverne igen kan komme til køreprøve inden for rimelig tid, så de kan blive lukket ud på vejene med et kørekort i hånden.

Som bragt i bl.a. Lokalavisen Egedal d. 4.7.17


Socialdemokrat på frihjul

Nyligt kunne jeg her i avisen læse, hvordan Rasmus Stoklund, folketingskandidat fra Socialdemokratiet, havde den store kritikerhat på, da han tornede mod regeringens håndtering af Skat.

En ting er, at Stoklund på vegne af Socialdemokratiet fraskriver sig ethvert ansvar for problemerne i Skat. Og man kunne da være tilbøjelig til at falde ned på Stoklunds niveau, hvor man blot kaster med sten, mens man har adresse i et glashus. Men faktum er, at regeringen tager hånd om problemerne i Skat. Ganske vist er problemerne store, og for Socialdemokratiet kan de måske synes uoverkommelige.

Men netop derfor er lappeløsninger ikke vejen frem. Det kræver forandringer af en anden størrelse, og derfor nedlægges Skat, som vi kender det i dag. Det skal gøres helt klart, hvem der har ansvaret for hvad, og vi skal have genskabt tilliden til Skat.

Det er nemt at kaste med mudder, når ansvaret for de mange problemer i Skat skal placeres. Men Stoklund glemmer, at hans eget parti var dybt involveret og rent faktisk accelererede problemerne i Skat ganske markant, da skatteministrene var røde. Uanset hvilken farve regeringen har, hjælper det ikke Skat eller borgerne, at vi falder ned på laveste fællesnævner og fraskriver os ansvaret. Efter min mening er oprydningen i Skat et fælles politisk ansvar, og jeg synes ikke, at det klæder S, når de løber fra deres del. Det afgørende må til enhver tid være, at borgerne får den nødvendige tryghed og vished om, at deres hårdttjente skattekroner ikke forsvinder i et sort hul, som ingen har kontrol over. Derfor arbejder regeringen på at få skattevæsenet på rette kurs igen -i stedet for at pege fingre.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 27.6.17


Nu mangler vi bare den sidste del af Frederikssundmotorvejen

Frederikssund Kommune er en rigtig god kommune at være erhvervsdrivende i - vi har korte sagsbehandlingstider, udbud af bl. a.

anlægsinvesteringer og kommunale driftsopgaver, ingen dækningsafgift eller byggesagsgebyrer. Derfor ligger Frederikssund Kommune på en 3. plads over erhvervsvenlige kommuner.

Dansk Byggeri tager hvert år temperaturen på erhvervsvenligheden i kommunerne. I 2012 lå Frederikssund Kommune helt nede på en 82. plads ud af alle landets 98 kommuner - det var selvsagt ikke godt nok, og jeg synes derfor, der er god grund til at smile over, at vi fem år senere har formået at rykke kommunen helt op i top tre.

Venstre i Frederikssund Byråd arbejder rigtig hårdt for at give erhvervslivet de bedste rammer og vilkår til at etablere og drive virksomhed - det giver nemlig vækst og dermed flere job.

I Frederikssund Kommune har vi fx skabt en god dialog mellem kommunen og virksomhederne med vores erhvervsservice ErhvervPlus, og så er dækningsafgift og byggesagsgebyrer blevet historie i denne byrådsperiode. Og de skal ikke bestemt ikke genindføres.

Frederikssund Kommune er også med til at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser i byggeriet og industrien, så flere unge kan blive en del af det arbejdende fællesskab, og kan se sig selv en med en fremtid i fx byggeriet.

Vores kommune er kun overgået af kommunerne Billund og Vejen, men det kan forhåbentligt blive ændret, når Frederikssund Motorvejen bliver en realitet -og det skal vi i fællesskab fortsat kæmpe for.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 27.6.17


Hvor er ambitionerne, S?

Regeringen er i topform, og mange valgløfter er allerede blevet indfriet. Vi har blandt andet skabt 80.000 flere private job, erhvervslivets vilkår er blevet bedre, vi har styrket kernevelfærden og vi har begrænset presset på vores grænser. Dét er en regering, der ikke ligger på den lade side, og vi er ikke færdige endnu.

Men midt i regeringens projekt, der kører fremad i høj fart, står andre tilbage på perronen. Socialdemokratiets ambitioner er forsvundet som dug for solen. Mens regeringen med 2025-planen vil skabe mulighed for at investere 22 mia. kr. i nye infrastrukturprojekter, er der ikke afsat en krone til infrastrukturprojekter i Socialdemokratiets 2025-plan. Og hvor regeringen vil give almindelige hårdtarbejdende danskere mere luft i økonomien og større selvbestemmelse i hverdagen, vil Socialdemokratiet give 0 kr.

i skattelettelser til de danskere, der hver dag står op og knokler på arbejdet.

For regeringen er det en helt klar ambition, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Derfor har vi indført integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, som sikrer, at den enkelte har et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Her springer Socialdemokratiets manglende ambition igen i øjnene. De vil give 10.000 kr. mere til en flygtningefamilie.

I mine øjne er det ikke en ambitiøs tilgang til de mennesker, der kommer til Danmark.

Man kan spejde længe efter Socialdemokratiets ambitioner for Danmark. Men regeringen fortsætter i det spor, vi har lagt. Nu handler det om skabe flertal for vores 2025-plan, som gør Danmark 80 mia. kr. rigere. Vi har givet bolden op til Socialdemokratiet, så må vi se, om de vil spille med.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 22.6.17


Det går rigtig godt!

I Venstre arbejder vi for et friere, rigere og tryggere Danmark, hvor det altid kan betale sig at arbejde. Et Danmark med robust velfærd til alle, høj beskæftigelse, lav ledighed og få på offentlig forsørgelse. Tallene viser helt tydeligt, at vi er på rette vej.

Beskæftigelsen er højere end før finanskrisen, 8200 færre er på kontanthjælp siden april 2016, og vi oplever lige nu den laveste ledighed i 40 år. Jeg skyder skylden på reformer som kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen sammen med tiltag som eksempelvis jobpræmien. Venstre har ganske enkelt gjort det økonomisk attraktivt at være en del af det arbejdende fællesskab sammenlignet med at være på en offentlig ydelse.

Vi har også skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Igennem gode fleksjobordninger og smidige tilbagetrækningsmuligheder er vores arbejdende fællesskab blevet så rummeligt, at seniorer vælger arbejdstøjet frem for pensionisttilværelsen. Både fordi de kan og vil. Den tendens skal vi naturligvis understøtte, og derfor har vi med 2025-planen givet vores bud på, hvordan vi sikrer bedre vilkår for et længere arbejdsliv.

Men selvom vi kan være stolte af vores gode og solide økonomi er det helt afgørende, at vi beholder arbejdshandskerne på.

Som bragt i JydskeVestkysten d. 7.6.17


Mere mening og mål med indsatsen

Grundlæggende er reformen af førtidspension og fleksjob fornuftig. Reformen tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov, og det er et vigtigt skridt på vejen. Men partierne i forligskredsen har erfaret, at reformen halter bagud enkelte steder. Vi har lyttet til de borgere, der har oplevet uhensigtsmæssige ressourceforløb, og vi har taget erfaringerne til os. Vi foreslår derfor tre initiativer, der skal sikre endnu bedre ressourceforløb ude i kommunerne -for selvfølgelig skal et ressourceforløb give mening og være til gavn for den enkelte borger.

Forligspartierne er enige om, at reformen er rigtig og ikke mindst vigtig, men vi mener ikke, at borgerne er tjent med ressourceforløb, der er uhensigtsmæssige og ikke virker efter intentionen.

Derfor er jeg glad for, at regeringen sammen med S, SF og R har sikret klare rammer fremadrettet for kommunernes arbejde med ressourceforløb.

Mening med indsats Det har aldrig været meningen, at borgerne skal blive mere syge af at komme i ressourceforløb.

Der skal være både mening og mål med indsatsen. Og det er partierne bag reformen heldigvis helt enige om.

Med den nye initiativpakke giver vi borgeren større tryghed og bedre vilkår.

Vi styrker den sundhedsfaglige rådgivning. Det er væsentligt, at borgerne føler sig trygge i kommunens hænder. Derfor får borgerne nu ret til en ekstra helbredsmæssig vurdering fra en regional sundhedskoordinator.

Derudover vil vi gøre målgruppen for ressourceforløb helt tydelig.

Der skal ikke være nogen tvivl om, hvem der er i målgruppen for et ressourceforløb -og hvem der ikke er.

Og så er der afsat 40,4 mio.

kr. i en pulje til »bedre ressourceforløb«. Pengene skal bruges på at skabe et bedre match mellem borgere og virksomheder, det er helt afgørende for samarbejdet.

Formålet med virksomhedspraktikken skal også gøres mere klart -det er vigtigt for borgernes fremtid, at praktikken udvikler den enkeltes muligheder. Og endeligt sætter vi med puljen borgerinddragelse under luppen, så der kommet et styrket fokus derpå.

Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi er lydhøre over for borgernes erfaringer og samtidig tager kritikken til efterretning. Samtidig er det afgørende for mig, at formålet med reformen stadig er lysende klart: Vi ønsker at hjælpe flest muligt tilbage på arbejdsmarkedet og væk fra den passive forsørgelse.

Og det skal de nye initiativer være en hjælpende hånd til.

Vi vil med initiativerne sikre, at borgere i ressourceforløb fremover kan se mere mening og mål med indsatsen.

På den måde hjælper vi bedst de ledige tilbage til arbejdsmarkedet.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 31.03.17


Jobpræmie gør en forskel

Med jobpræmien får langtidsledige en ekstra gevinst ved at komme i arbejde. En jobpræmie gør bestemt en forskel, og alene i Frederikssund Kommune har 1150 langtidsledige personer mulighed for at få op til 45.000 skattefrie kroner ved at tage et job.

Det er afgørende for Venstre, at vi får flere i arbejde, færre på offentlig forsørgelse og medarbejdere til de mange nye job, som skabes på danske arbejdspladser rundt i landet. Det er ikke symbolpolitik -nej, det er forudsætningen for, at vi i fremtiden har råd til velfærd.

Regeringen og Venstres jobpræmie til langtidsledige får 3F's forbundssekretær Søren Heisel til tasterne 13/ 3 og kalder det symbolpolitik.

Jeg stiller mig dog uforstående over for, hvordan det kan være symbolpolitik at give langtidsledige en håndsrækning ind på arbejdsmarkedet.

Vi er i en situation, hvor hver tredje danske virksomhed efterspørger arbejdskraft -og ikke kun højtkvalificeret arbejdskraft. Som lønmodtager-repræsentant synes jeg, det er ærgerligt, at Søren Heisel ikke glæder sig over den udvikling.

3F og Søren Heisel taler ved enhver lejlighed om, hvor meget man vil gøre for dem, der er uden for arbejdsmarkedet.

Jobpræmien tager netop det udgangspunkt.

Og hvad gør 3F og Søren Heisel? De kritiserer. Den megen snak om at gøre noget for ledige bliver kun ved snakken. Derfor er det en smule komisk, at Søren Heisel beskylder regeringen for at føre symbolpolitik.

Med fremgangen og de mange job, der er på det danske arbejdsmarked, kan vi gribe muligheden for at få flere med i arbejdsfællesskabet.

Det kan jobpræmien være med til.

Symbolpolitik? Det må 3F og Søren Heisel selv afgøre.

Vi skal huske på, at når flere bliver en del af arbejdsfællesskabet, hjælper.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 23.03.17


Farvel til 5200 kontanthjælpsmodtagere

Blot syv måneder efter, at Venstres kontanthjælpslofttrådte i kraft, er der hele 5200 personer færre, der hver måned er afhængige af kontanthjælpen. Det skal vi glæde os over.

Det er afgørende for vores samfund, at flere bliver en del af arbejdsfællesskabet.

Derfor indførte Venstre kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Når vi endnu engang ser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder, viser det, at svaret ikke er at hæve kontanthjælpen, som store dele af oppositionen ønsker.

For Venstre er svaret enkelt: Man skal have et arbejde.

Vi står i den gode situation, at beskæftigelsen stiger, og ledigheden falder i hele landet. Det skal vi udnytte, så flere siger farvel til offentlig forsørgelse og i stedet goddag til arbejdsfællesskabet.

Det handler bestemt ikke kun om økonomi.

Det handler også om den tilfredsstillelse, det er, når man bidrager til samfundet og forsørger sig selv og familien.

Jeg påstår ikke blindt, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er det eneste, der har betydning for færre kontanthjælpsmodtagere.

Det handler også om forbedrede økonomiske konjunkturer og et stop for flygtningestrømmen.

Men jeg konstaterer stilfærdigt, at kurven knækker netop i foråret, da kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen blev vedtaget. Og ser man på det samlede antal, som er på offentlig forsørgelse, er det tal også faldet.

Det er en væsentlig forskel fra den socialdemokratiske regeringstid, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere steg markant.

Så selvfølgelig betyder det noget, når vi sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde. Nu skal vi holde snuden i sporet og sørge for, at endnu flere kan vinke farvel til den offentlige forsørgelse. Det gør vi ikke ved at hæve ydelserne eller fjerne kontanthjælpsloftet.

Det gør vi ved at insistere på, at alle, der kan, skal bidrage.

Både for samfundets og for den enkeltes skyld.

Men jeg konstaterer stilfærdigt, at kurven knækker netop i foråret, da kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen blev vedtaget.

Som bragt i bl.a. Vejle Amts Folkeblad d. 18.03.17


Tryghed for boligejerne

Det er desværre ikke første gang, at Christine Antorini (S) roder rundt i regeringens boligskatteudspil. Og jeg ærgrer mig over den misvisning, der hersker i Christine Antorinis indlæg her i avisen 2/ 3. Derfor tillader jeg mig at tegne linjerne for regeringens boligskatteudspil tydeligt op. Jeg synes, det er vigtigt, at vi debatterer fremtidens boligskattesystem på et sagligt og oplyst grundlag.

Regeringens boligskatteudspil bygger på rimelighed. Vi har fremlagt et fair boligskattesystem, hvor vi skaber tryghed for alle boligejere. Når man har en flad boligskat, skal en boligejer med en dyr bolig betale mere i ejendomsværdiskat om året sammenlignet med en boligejer med en billigere.

Det er altså stadig de mest velhavende boligejere, der bærer den største byrde.

Antorinis skarpe pile skyder skævt, når det kommer til hvilke kommuner, der får mest ud af regeringens udspil. Sandheden er, at kommuner som Halsnæs vil få den relativt største skattelettelse. En typisk husejer i Halsnæs med et hus til 1,5 millioner kroner vil få reduceret sine samlede boligskatter i 2021 med 37 procent eller 8600 kr.

om året. Som Antorini selv skriver, skal »familier med jævne indkomster og boliger til relativt almindelige værdier ikke være omfattet af den høje skattesats« -og det sikrer en flad boligskat netop.

I mine øjne skyder socialdemokraterne helt forbi målskiven med sit boligskatteforslag.

Antorinis egen formand Mette Frederiksen har nemlig selv foreslået, at Socialdemokraterne ønsker at beskatte boliger til 3 millioner kroner eller derover meget hårdere.

Forslaget vil ramme rigtig mange helt almindelige og hårdtarbejdende danskere.

Det ville klæde Antorini at stå på mål for Socialdemokraternes egen politik frem for at beskylde mig for at sprede myter. I Venstre vil vi ikke være med til at beskatte folk fra hus og hjem. Så uanset hvor mange gange Antorini vildleder om regeringens boligskattepolitik, er linjen fuldstændig klar: Vi vil skabe tryghed for alle boligejere.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 16.03.17


Vi skal ikke stoppe en trillende bold

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Det er regeringens helt klare prioritering.

Derfor vil regeringen belønne de langtidsledige, der rykker fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. Med jobpræmien giver regeringen de langtidsledige en økonomisk gevinst. De kan få en præmie på op til 45.000 skattefrie kroner. Dét er et beløb, der kan mærkes på pengepungen.

Beskæftigelsen stiger, ledigheden falder, og der er færre personer på offentlig forsørgelse.

Det er enormt positivt, og det vidner om, at der går fremad med økonomien. Netop derfor er det vigtigt, at vi griber alle de muligheder, som opsvinget giver. Vi skal ikke stoppe en trillende bold, og derfor giver vi langtidsledige en økonomisk gulerod for at træde ind på arbejdsmarkedet.

Jobpræmien skal ses i et større billede, hvor regeringens blå tråd er, at styrke incitamenterne til, at borgere på overførselsindkomst rykker tættere på det arbejdende fællesskab. Det handler om at gøre det langt mere attraktivt at tage et arbejde sammenlignet med en offentlig forsørgelse. Derfor har vi f. eks. også indført et kontanthjælpsloft, så der er forskel på at være i arbejde og på kontanthjælp, og vi har indført 225-timers reglen.

Jobpræmien giver motivation til de borgere, der alt for længe har stået uden for arbejdsmarkedet til at komme i arbejde. Det er afgørende, at der er en økonomisk forskel -og den forskel bliver nu større med regeringens jobpræmie, når der er en gevinst for enden.

Som bragt i JydskeVestkysten d. 26.02.17


De langtidsledige belønnes med en økonomisk gulerod

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Det er regeringens helt klare prioritering.

Derfor vil regeringen belønne de langtidsledige, der rykker fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

Med jobpræmien giver regeringen de langtidsledige en økonomisk gevinst. De kan få en præmie på op til 45.000 skattefrie kroner. Dét er et beløb, der kan mærkes på pengepungen.

Beskæftigelsen stiger, ledigheden falder, og der er færre personer på offentlig forsørgelse. Det er enormt positivt, og det vidner om, at det går fremad med økonomien.

Netop derfor er det vigtigt, at vi griber alle de muligheder, som opsvinget giver. Vi skal ikke stoppe en trillende bold, og derfor giver vi langtidsledige en økonomisk gulerod for at træde ind på arbejdsmarkedet.

Det handler om at give et ekstra skub til dem, der har brug for det. Gevinsten på 45.000 kroner kan bestemt gøre en stor forskel ude i de enkelte familier - samtidig med, at danske virksomheder lettere kan få den arbejdskraft, de behøver. Og det er der brug for.

Jobpræmien skal ses i et større billede, hvor regeringens blå tråd er at styrke incitamenterne til, at borgere på overførselsindkomst rykker tættere på det arbejdende fællesskab. Det handler om at gøre det langt mere attraktivt at tage et arbejde sammenlignet med en offentlig forsørgelse.

Derfor har vi fx også indført et kontanthjælpsloft, så der er forskel på at være i arbejde og på kontanthjælp, og vi har indført 225-timers reglen.

Jobpræmien giver motivation til de borgere, der alt for længe har stået uden for arbejdsmarkedet til at komme i arbejde. Det er afgørende, at der er en økonomisk forskel -og den forskel bliver nu større med regeringens jobpræmie, når der er en gevinst for enden. Det skylder vi alle de mennesker, der har stået uden for i lang tid.

De skal også blive en del af det arbejdende fællesskab.

Som bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis d. 24.02.17


En boligskat man kan regne med

Når man vælger at købe hus, er det en af livets absolut største økonomiske begivenheder. Derfor er det også utrolig vigtigt, at boligejerne kan regne med, hvilke udgifter de har fremover, når købsaftalen er på plads. Sådan er tilfældet ikke i dag. Med de nye ejendomsvurderinger vil en lang række boligejere opleve store stigninger i boligskat.

Men der er godt nyt til de mange boligejere i Nordsjælland. Regeringen foreslår nemlig, at alle fremover skal betale samme procent i boligskat, uanset om man bor i Nordsjælland eller Nordjylland.

Som det er nu, bliver boliger med en værdi over tre mio. kr. beskattet hårdere. Men det er ikke rimeligt, at vi straffer folk, blot fordi de har købt en dyrere bolig. Boligejerne skal have råd til at betale deres boligskat, og derfor foreslår vi at forenkle boligskattesystemet, så alle boligejere kan regne med, hvor meget de skal betale i boligskat. På den måde fjerner vi den store ekstraregning til de mange boligejere i Nordsjælland. Samtidig foreslår regeringen, at fastlåse grundskylden frem mod 2021, når det nye skattesystem træder i kraft.

Det vil skabe ro, indtil det nye system er klar. Dét er tryghed for boligejerne rundt om i landet - ikke mindst i Nordsjælland.

Regeringens forslag om en flad boligskat vil kunne mærkes i familiernes økonomi. Og det vil give luft i budgettet til andre vigtige ting. Med forslaget skaber vi tryghed for alle boligejeres økonomi, så de fremover får en mere rimelig og ens beskatning af deres bolig, uanset husets værdi.

Nu handler det om at skabe et flertal i Folketinget, der vil være med til at skabe tryghed for boligejernes fremtid.

Som bragt i Helsingør Dagblad d. 15.02.17


Har du glemt jeres egen politik?

For Venstre er det helt afgørende, at der bliver skabt mere tryghed for de mange boligejere i Danmark. De skal kunne regne med, hvad de skal betale i boligskat i dag, i morgen og i fremtiden.

Derfor står det centralt for os, at der bliver skabt et forenklet boligskattesystem.

Christine Antorini fra Socialdemokratiet forsøger her i avisen (10/ 2) at udstille regeringens forslag som skævt. Men hvad er mere retfærdigt end en flad boligskat, som er ens for alle, uanset om man bor i Fredensborg eller Fredericia? På den måde vil boligejerne altid kunne regne med, hvor stor en regning, der skal betales.

Antorini påstår, at Socialdemokratiet går til forhandlingerne om en retfærdig model for boligskat. Men et hurtigt blik på Socialdemokratiets forslag til en ny boligskat minder mig om, at deres forslag er alt andet end retfærdigt.

Socialdemokratiet sender en kæmpe skattestigning til helt normale familier. De vil beskatte huse til over tre mio. kr. med 1,8 procent af boligens værdi. Dét skaber i hvert fald ikke ro om boligejernes økonomi.

Hvis huse til over tre mio. kr. bliver ramt af en ekstra boligskat, vil det betyde, at 57 procent af boligejerne i Region Hovedstaden, herunder Nordsjælland, bliver ramt på pengepungen.

Og det er selvom, at de har jævne indkomster.

Det vil altså betyde, at mange familier skal have væsentlig flere penge op ad lommen. Forslaget bliver først rigtig skævt, hvis man sammenligner med boligejerne i Nordjylland, hvor det kun vil være syv procent, der skal betale den høje skat. Det kan jeg ikke se det retfærdige i, og jeg fristes simpelthen til at tro, at Antorini har glemt, hvordan hendes eget partis politik ser ud på boligskatten.

Med regeringens forslag om en flad boligskat er det stadig de bredeste skuldre, der bærer de tungeste byrder.

Og sådan skal det selvfølgelig være, selvom Christine Antorini er afsender på et indlæg med mange misforståelser om regeringens politik.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 14.02.17


gode muligheder for seniorer og nedslidte

Når Venstre foreslår, at vi hæver pensionsalderen i takt med, at vi lever længere, gør vi det naturligvis ikke med hovedet under armen. Derfor vil vi også sikre, at der fortsat er gode muligheder for, at seniorer og borgere, som er nedslidte efter mange fysisk hårde år i slidsomme job, skal bevare deres muligheder for at trække sig tilbage, når kroppen siger fra. For der er gode muligheder, selvom Hanne Hansen her i avisen (17. januar) ikke kan få øje på dem.

For blot at nævne et par eksempler har vi fleksjobordningen, så de personer, der kun kan arbejde i meget begrænset omfang, har mulighed for at bevare en lille tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange ældre over 60 år i fleksjob benytter sig af denne mulighed - faktisk er antallet steget med ca. 3000, siden reformen trådte i kraft.

Hvis kroppen simpelthen ikke kan mere, har seniorer med få år til pensionsalderen også gode muligheder. De kan søge om at få seniorførtidspension -og næsten 90 pct. at dem, der søger, får faktisk seniorførtidspension.

Det er en god mulighed for de ældre borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved fleksjob.

Nu handler det om, at vi skal have udbredt kendskabet til den gode mulighed i hele landet. Og så har vi selvfølgelig førtidspensionen, når arbejdsevnen ganske enkelt ikke kan forbedres.

Der skal være plads til de seniorer, der kan, på arbejdsmarkedet. Og det er der rent faktisk. Mange seniorer forlænger deres arbejdsliv, og beskæftigelsen er steget markant for denne gruppe de seneste 16 år. Det er et udtryk for, at der er plads til de ældre på arbejdsmarkedet. Det er en positiv udvikling, især fordi den går hånd i hånd med et bedre helbred og flere gode leveår. Men netop derfor er vi også nødt til at handle med rettidig omhu, så vi ikke ender med en stor, ubetalt regning til de næste generationer.

Som bragt i Fyens Stiftstidende d. 25.01.17


Hvad er dine løsninger, Antorini?

Christine Antorini (S) giver 17/1 regeringen skylden for DSB's prisstigninger og for ikke at tage ansvar for trafikproblemerne i Nordsjælland.

Det er selvfølgelig i orden at være uenig, men når Antorini forsøger at score billige politiske point ved at fremføre usande påstande, så er der behov for at få fakta på plads.

Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at DSB hæver billetpriserne. Men da vi overtog regeringen, overtog vi også en opgave fra den tidligere socialdemokratiske regering om at få ryddet op i taksterne for den kollektive trafik på Sjælland. Simpelthen for at gøre dem mere gennemskuelige.

Den opgave magtede Socialdemokratiet nemlig ikke, og derfor gav Statsrevisorerne en alvorlig kritik af takstsystemet.

Det var vi som ansvarlig regering naturligvis nødt til at handle på. Vi fandt derfor, sammen med trafikselskaberne, frem til den løsning, vi ser i dag. En løsning, som Socialdemokratiet fuldt ud støttede. Nu skal vi så høre, at Antorini beklager sig og giver regeringen skylden. Det synes jeg faktisk klinger umanerlig hult.

Og så påstår Antorini, at regeringen ikke tager hånd om nordsjællandske trafikudfordringer. Men lad mig lige minde om, at regeringen sørgede for at afsætte 12 mio. kr. til VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse. Regeringen ønsker derudover at gennemføre tiltag, der skal skabe mere vækst, så vi kan sætte endnu flere penge af til infrastrukturen. Penge, der bl. a. kan færdiggøre motorvejen til Frederikssund. Det noterer jeg mig i øvrigt også, at de nordsjællandske borgmestre roser regeringen for.

Det kunne være meget sundt for debatten, hvis Antorini og Socialdemokratiet også kom med bud på, hvad der skal gøres. For hvornår har vi egentlig sidst set Socialdemokratiet fremlægge et konkret stykke politik, der skal løse de trafikale udfordringer for billisterne i Nordsjælland? Jeg mindes ikke at have set noget i hvert fald.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 21.01.17


regeringen vil sikre bedre lægedækning i halsnæs

Lægemanglen i Halsnæs Kommune er efterhånden så stor, at mange borgere bliver sendt ud af kommunen for at komme til praktiserende læge. Det er simpelthen ikke holdbart, og det problem vil regeringen nu til livs.

Som noget af det første, foreslår vi at øge optaget af medicinstuderende, så vi i det hele taget får uddannet flere læger. Samtidig skal en større del af uddannelserne øremærkes specialuddannelsen i almen medicin, så vi kan gøre noget ved manglen på praktiserende læger.

Så skal vi også sikre, at de praktiserende læger vælger at slå sig ned i Halsnæs Kommune. Derfor foreslår vi, at vi i højere grad honorerer lægerne efter patienternes behandlingsbehov. Det er med til at tilskynde lægerne til at slå sig ned i alle områder i Danmark og ikke kun i de større byer. For det nytter ikke noget, at vi har etablerede lægeklinikker, der er nødt til at lukke for tilgangen af patienter. Det skaber et stort pres på lægerne, der ikke har tid nok til den enkelte patient. I sidste ende kan det føre til flere og unødvendige indlæggelser.

Jeg håber, at Folketingets øvrige partier vil bakke op om regeringens forslag, så vi kan gøre op med den geografiske ulighed i sundhed. Alle skal, uanset hvor de bor, og hvad de fejler, have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det skal ikke være sådan, at blot fordi du bor i Frederiksværk eller Hundested, så kan du ikke få en praktiserende læge i nærheden.

Som bragt i Halsnæs Avis d. 20.01.17


lidt senere tilbagetrækning for dem der kan

Den seneste tid har der været heftig debat om regeringens kommende forslag om at bede de danskere, der kan, om at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet. I den forbindelse vil jeg gerne slå et par ting fast, og lad os da starte med en god nyhed: Danskerne lever længere, vi er mere aktive, og vi kan mere, når vi kommer lidt op i årene, end vi kunne tidligere.

Faktisk bliver der knoklet som aldrig før på de danske arbejdspladser, og de ældre bliver længere i deres job end tidligere.

Udviklingen er gået over al forventning -og meget hurtigere, end vi regnede med, da vi lavede den store Velfærdsaftale fra 2006 med bl. a. Socialdemokratiet.

Dengang blev vi enige om, at sigtet var, at alle i gennemsnit skulle kunne se frem til ca. 15 år på pension. Men i dag har nogle årgange udsigt til et væsentligt længere otium. Handler vi ikke på det, kan vi se frem til mange år med store underskud, og i sidste ende vil det betyde, at vi efterlader en regning til næste generation. Og en stor, ubetalt regning betyder selvsagt færre muligheder for næste generation.

Det, synes vi ikke, er rimeligt, og derfor vil vi handle med rettidig omhu. Det tør vi i Venstre godt melde klart ud, men vi savner et klart svar fra Socialdemokratiet.

Tør de påtage sig ansvaret og følge op på den positive udvikling, hvor vi lever længere end forventet? Et bredt flertal -herunder Socialdemokratiet, som ellers nu har givet sig i kast med skræmmekampagnerne -har været med til at tage de første skridt med Velfærdsaftalen, hvor vi i fællesskab bl. a. aftalte at hæve folkepensionsalderen løbende, så længe vi fortsætter med at leve længere. Ligesom det også var Mette Frederiksen, der som beskæftigelsesminister fik vedtaget efterlønsreformen.

Det er vigtigt, at pensionsalderen nogenlunde følger levealderen, så vi undgår udsigten til meget store underskud og en gæld, der skal betales af vores børn og børnebørn.

Og det er hver gang sket på en måde, der sikrer, at personer, som er nedslidte efter et langt liv på arbejdsmarkedet med slidsomme job og hårdt fysisk arbejde, selvfølgelig fortsat skal have gode muligheder for at trække sig tilbage, når kroppen siger fra. Og den mulighed skal vi naturligvis bevare.

Danmark skal stå stærkt, ikke bare nu -men også for vores børn og børnebørn.

Det bør vi alle kunne blive enige om. Og det kræver, at vi justerer pensionsalderen for dem, som kan og har kræfterne til det. Spørgsmålet er, om Socialdemokratiet vil være med til at skabe den nødvendige plads til investeringer i vores fælles velfærd?

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 12.01.17


hvad vil du så, Leif Lahn?

Ikke engang nyheden om, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 4000, siden kontanthjælpsloftet blev vedtaget, kan Leif Lahn (S) glæde sig over. Men det er selvfølgelig også nemmere at kritisere, end selv at komme med forslag.

Når faldet sker efter kontanthjælpsloftet blev vedtaget, så siger det noget om, at politikken virker. Det er ikke det samme som at konstatere, at kontanthjælpsloftet er det eneste, der har betydning for faldet. Det handler også om forbedrede økonomiske konjunkturer og et stop for flygtningestrømmen. Men vi må fastholde, at kontanthjælpsloftet sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde. Og det betyder altså noget for de mennesker, der skal hjælpes tættere på arbejdsmarkedet.

Men når nu Leif Lahn ikke kan glæde sig over faldet, så er det jo nærliggende at spørge, hvad han og Socialdemokratiet så vil? Noget af det første, Mette Frederiksen gjorde som minister, var at afskaffe det gamle kontanthjælpsloft. Og hvordan gik det så med antallet af personer på kontanthjælp? Ja, det steg markant. Det blev ganske enkelt mindre attraktivt at tage et arbejde.

Det er nok også derfor, at Leif Lahn gentagne gange ikke kan svare på, om Socialdemokratiet igen vil afskaffe kontanthjælpsloftet, hvis de skulle vinde næste valg. Det kan være svært, når det viser sig, at kontanthjælpsloftet virker.

Det handler om at få flere med i arbejdsfællesskabet. Svaret er ikke at gøre det mindre attraktivt at tage et arbejde ved at hæve kontanthjælpen eller fjerne kontanthjælpsloftet. Det er ikke holdbart med et velfærdssamfund, hvor færre skal forsørge stadig flere. Venstre stiller ikke urimelige krav til nogen. Men vi insisterer på, at alle der kan, skal bidrage. Både for samfundets og for den enkeltes skyld.

Som bragt i bl.a. Midtjyllands Avis d. 05.01.17


kontanthjælpsloft og 225-timers reglen virker

På et halvt år er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 4000 personer. Det er meget positivt. Og det viser, at regeringens kontanthjælpsloft og 225-timersreglen virker. Under den tidligere socialdemokratiske regering steg antallet af kontanthjælpsmodtagere markant. Faktisk steg antallet med ca. 23 procent. Det var ikke holdbart hverken for den enkelte eller for samfundet, og derfor indførte Venstre kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Nu ser vi så, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet igen.

Det siger noget om, at svaret ikke blot er at hæve kontanthjælpen, som store dele af oppositionen ønsker. Svaret er, at man skal have et arbejde. Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er en ekstra tilskyndelse til, at personer i kontanthjælpssystemet kan gøre brug af deres evner på arbejdsmarkedet og dermed blive en del af det arbejdende fællesskab. Det handler ikke kun om økonomi. Det handler også om den tilfredsstillelse, det er, når man bidrager til samfundet og forsørger sig selv og sin familie. Jeg ser flere og flere virksomhedsejere, der efter kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er trådt i kraftmodtager adskillige ansøgninger.

Flere taler endda om, at de nu endelig kan få adgang til den nødvendige arbejdskraft, de så længe har efterspurgt. Det bekræfter mig i, at vi gør det rigtige ved at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Lad os så sammen sørge for, at endnu flere kontanthjælpsmodtagere får et arbejde. Det må være en bunden opgave for enhver at levere et stærkt velfærdssamfund videre til næste generation. Det gør vi kun, hvis flere danskere bidrager til fællesskabet.

Som bragt i bl.a. Dagbladet Holstebro d. 17.12.16


bedst mulig velfærd for pengene

Jeg må konstatere, at Nick Hækkerup og Socialdemokratiet ikke selv har et samlet forslag på fremtidens udfordringer -og så er det jo nemt blot at pege fingre.

Socialdemokratiets Nick Hækkerup bruger her i avisen 14/ 12 spalteplads på at kritisere V-LA-K-regeringens ambitioner om at sikre en højere kvalitet og lavere pris på den offentlige service til glæde for borgerne.

Jeg må dog indrømme, at Hækkerups indlæg efterlader mig en smule forvirret over, hvad Socialdemokratiet egentlig mener. Det fremstår som om, at Hækkerup er enormt uenig med regeringens politik, men alligevel er han medlem af et parti, der kun har stillet meget få ændringsforslag til finansloven for 2017, som er indgået af De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. En finanslov, der bestemmer den offentlige sektors økonomi hele næste år vel at mærke.

Vækker ikke stor opsigt Få ændringsforslag vækker ikke den store opsigt, og derfor undres jeg over Hækkerups kritik. I en noget atypisk tid hvor Folketingets største parti ikke vælger at fremlægge deres bud på en finanslov, forekommer det mig besynderligt, at partiet skyder med tunge skyts mod det nye regeringsgrundlag.

Det, som Nick Hækkerup kalder en »uforpligtende lærkesang«, er 86 siders ambitiøst regeringsgrundlag, der sætter rammerne for en stærk og ansvarlig økonomi -og ja, det indeholder også ambitioner om konkurrenceudsættelse af flere offentlige opgaver.

Hvis vi skal have bedst mulig velfærd for pengene, gør vi klogt i at kigge nærmere på mulighederne for at styrke borgernes frie valg.

Og det er jo netop en opgave, som regeringen tager meget seriøst, og som den nye minister for Offentlig Innovation skal kigge nærmere på.

I en tid hvor pengene skal prioriteres, gør vi klogt i at overveje, hvordan vi får den offentlige sektor til at køre længere på literen, mens vi har fokus på kernevelfærd.

Vi skal naturligvis ikke bare udlicitere for udliciteringens skyld, som Hækkerup fremstiller det. Nej, vi skal grundigt overveje, hvordan vi fornyer den offentlige sektor, så den bedst muligt kan servicere borgerne.

Generelt er det svært at få et svar på, hvad Socialdemokratiet egentlig vil gøre anderledes, hvis de efter næste folketingsvalg får nøglen til Statsministeriet tilbage. De har brugt det sidste år på at kritisere kontanthjælpsloftet, selvom 4000 danskere er rykket ud af kontanthjælpssystemet på grund af regeringens politik. Men de kan ikke give et klart svar på, om de har tænkt sig at rulle det tilbage. Dét, synes jeg, de skylder danskerne.

Jeg må blot konstatere, at Nick Hækkerup og Socialdemokratiet ikke selv har et samlet forslag til løsning af fremtidens udfordringer -og så er det jo nemt blot at pege fingre. Hvis vi skal have råd til at investere i fremtiden, kræver det en regering, som tør tage fat om de udfordringer, vi står over for nu. Det synes jeg faktisk regeringsgrundlaget er et godt eksempel på.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 17.12.16


Socialdemokratiets ekstraregning

For få dage siden indledte Socialdemokratiet et kapløb mod boligejerne i Danmark.

Med Mette Frederiksen i spidsen foreslår Socialdemokratiet, at boligejere i boliger til en værdi over tre mio. kr. skal betale ekstra meget i skat. Det vil sende en stor ekstraregning til de mange boligejere i Nordsjælland.

Det er simpelthen ikke rimeligt.

I Venstre ønsker vi at skabe tryghed for alle boligejeres økonomi - og ikke kun nogens.

Det skal ikke blive dyrere at være dansker. Med Socialdemokratiets forslag kan ganske almindelige boligejere, der eksempelvis har prioriteret god plads frem for andet, se frem til en årlig ekstraregning på mange tusinde kroner. Helt konkret betyder Socialdemokratiets forslag, at skatten skal være 0,6 procent af boligens værdi op til tre mio. kr., hvorimod boliger til en værdi derover skal beskattes med 1,8 procent. Det vil få store konsekvenser for en boligejer i Nordsjælland, der vil modtage en stor ekstraregning.

Det er altså noget, der vil kunne mærkes i familiernes økonomi. Og det skaber i hvert fald ikke økonomisk tryghed.

Jeg troede egentlig, at Socialdemokratiet ønskede ro om boligejernes økonomi. Men det er sådan et forslag her i hvert fald ikke udtryk for. Venstre vil ikke indføre skrappe skattekrav for danskerne. Vi vil sørge for, at boligejerne kan sove trygt om natten, mens ingen skal frygte at blive beskattet fra hus og hjem. I starten af det nye år vil V-LA-K-regering komme med et nyt boligskatteudspil, der har boligejernes tryghed for øje.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 10.12.16


brugerbetaling har ikke groet i min baghave

Her i avisen 28/ 11 kan man læse, at Hans Roth undrer sig over, at jeg går ind for brugerbetaling på den nye Kronprinsesse Marys Bro. Det kan jeg godt forstå. For lad mig starte med at slå fast, at ideen om brugerbetaling ikke har groet i min baghave.

Men realiteten er, at staten bidrager med 600 mio. kr. til den nye bro. Det er desværre ikke tilstrækkeligt. Derfor har et bredt flertal med Socialdemokratiet besluttet, at den nye bro skal opføres med brugerbetaling.

Det kan virke urimeligt. Men jeg mener, at vi bør se det i et større billede. For hvis ikke der blev brugerbetaling, så ville den nye bro slet ikke være prioriteret. Måske ville den aldrig være blevet besluttet. Og det mener jeg faktisk ville være langt værre.

Men stiller jeg mig så tilfreds? Nej, det gør jeg ikke. Derfor har jeg taget kontakt til skatteministeren for at få indført et brofradrag, der kan reducere omkostningerne ved at bruge broen. Det er skatteministeren heldigvis lydhør over for. Det er en begyndelse.

Vi skal huske på, at hvis ikke der er nogen, der rejser sagen på Christiansborg, så kommer sådan noget ikke automatisk frem. Jeg vil derfor også sige til Hans Roth, at jeg bestemt ikke sidder lokale borgeres meninger overhørig, som der skrives.

Selvom brugerbetalingen ikke har groet i min baghave, så fralægger jeg mig intet ansvar -som jeg desværre ser, at Socialdemokratiet gør. Men jeg tager udgangspunkt i realiteten og kæmper videre for at finde den nødvendige finansiering til gavn for borgere og erhvervslivet i Frederikssund Kommune.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 02.12.16


bred politisk opbakning til harmonisering af takster

Trafikselskaberne har indført en model, de mener vil rydde op i takstjunglen, hvor det kan være uigennemskueligt for borgerne at finde rundt i priserne.

Da Venstre i sin tid overtog regeringsmagten, overtog vi en opgave fra den tidligere regering om at få ryddet op i takststrukturen for den kollektive trafik på Sjælland. Det var en opgave, den tidligere regering havde siddet overhørig, og det resulterede i, at Statsrevisorerne gav en alvorlig kritik af takstsystemet.

Kritikken gik på, at prisen for en rejse er svær at gennemskue for pendlere og andre, der rejser med den offentlige transport.

Alle vidste, at der ikke ville være tale om en nem løsning på problemet, fordi nogen ville blive ramt af det. Det er nok også derfor den tidligere regering undlod at tage fat om nældens rod. Men samtidig var vi nødt til at gøre noget.

Det er trafikvirksomhederne, der fastsætter taksterne for de billetter, de sælger. Vi lod det derfor være op til tra-fikselskaberne at nå til frem til en fælles løsning, der vil gøre takstsystemet mere enkelt. På trods af en vanskelig proces er Movia, DSB og Metroselskabet blevet enige om en model, som både Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre har bakket op om.

Trafikselskaberne har altså -med bred politisk opbakning - indført en model, som de mener, vil rydde op i den nuværende takstjungle, hvor det kan være uigennemskueligt for borgerne at finde rundt i priserne for den kollektive trafik.

Grundet den brede politiske opbakning undrer det os, når vi her i avisen kan læse, at Steffen Jensen, borgmesterkandidat i Halsnæs (S), Tina Tving Stauning, borgmesterkandidat i Frederikssund (S), Per Seerup, regionsrådsmedlem (S) og Rasmus Stoklund, folketingskandidat (S), udtrykker stor bekymring over trafikselskabernes model. Det undrer os særligt, når de alle tre repræsenterer et parti, der står bag modellen.

Det er naturligvis ærgerligt, at det er nødvendigt at indføre prisstigninger for nogen, og vi har fuld forståelse for de frustrationer, det medfører. Det var både Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre fuldt og helt klar over, da vi begyndte arbejdet med takstharmoniseringen. Men vi vil nu gerne opfordre Socialdemokratiet til, at man står ved de aftaler, man har indgået. Også når konsekvenserne rammer.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 18.11.16


ingen skal parkeres

Alt for ofte har historier om borgere, der har været på kontanthjælp i flere år, floreret, uden at der er blevet taget hånd om deres situation. Det er helt uacceptabelt både for den enkelte men også for hele samfundet, som har brug for flere hænder i arbejdsfællesskabet.

Derfor har Venstre og resten af Folketingets partier, på nær Enhedslisten, afsat 262,5 mio. kr. til at vende bunken for at afklare de borgere, der er strandet på kontanthjælp.

Helt konkret handler det om, at ca. 27.000 borgere på kontanthjælp, som i mere end fem år har været parkeret på offentlig forsørgelse, skal have afklaret deres sager. I Venstre ønsker vi at rykke disse mennesker tættere på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i det hele menneske. Ingen må stå uden for arbejdsmarkedet så længe uden en afklaring.

Mange motiverede borgere med handicap er i dag ufrivilligt ledige. Derfor afsættes knap 40 mio. kr. til virksomhedsrettede forløb, hvor borgere med handicap gennem systematisk screening skal tættere på arbejdsmarkedet.

Det skal ske i samarbejde med relevante handicaporganisationer, som i langt højere grad skal medvirke til at hjælpe mennesker med handicap i arbejde. På den måde sikrer vi et mere rummeligt arbejdsmarked for alle borgere.

Det er ikke i orden, at nogle borgere har været parkeret på kontanthjælp i årevis.

Med satspuljemidlerne tager vi derfor de nødvendige tiltag, så disse mennesker får afklaret deres situation, enten ved at de rykkes tættere på et job eller mod permanent forsørgelse. Alle fortjener muligheden for at blive en del af det arbejdende fællesskab, og med satspuljemidlerne sætter vi nu fokus på den enkeltes evne og mulighed.

Som bragt i Sjællandske Næstved d. 11.11.16


godt politisk håndværk

Med finanslovsaftalen viser Venstre-regeringen endnu engang, at vi tager ansvar for Danmark. Vi gør det bl. a. lettere og billigere at være dansker samtidig med, at vi styrker politiet og sundhedsvæsenet. Det er en god aftale, der kommer os alle til gavn.

Det skal ikke blive dyrere at være dansker.

Sådan sagde Venstre i valgkampen. Nu sætter vi endnu engang handling bag ordene og sikrer flere penge til den enkelte. Vi sikrer nemlig, at grundskylden ikke stiger, som der ellers var udsigt til. Vi fastfryser grundskylden i 2017, og det giver en mærkbar besparelse for boligejere. Vi nedsætter også registreringsafgiften på biler, så det bliver billigere at købe en rummelig og sikker familiebil med plads til børnene. Det fortjener de danske familier.

Finansloven styrker også kernevelfærden.

For Venstre-regeringen har det fra dag ét været et mål at investere i den velfærd, der betyder så meget for os alle sammen.

Vi løfter indsatsen på plejehjemmene, så vores ældre får en mere værdig ældrepleje.

Det fortjener de og medarbejderne på plejehjemmene rundt omkring. Derudover gennemfører vi en ny kræftplan og styrker sundhedsområdet, så flere patienter får en bedre behandling. Det fortjener de og deres pårørende.

Så afsætter vi flere penge til sikkerhed og tryghed. Vi styrker vores politi ved at uddanne flere politikadetter, der bl. a. skal kontrollere grænsen. På den måde frigør vi betjente til andre vigtige politiopgaver. Samtidig øger vi optaget på Politiskolen, så vi også fremover sikrer, at vores betjente kan varetage de opgaver, der skaber tryghed. Det fortjener landets politibetjente.

Finanslovsaftalen viser altså, at hvis man er villig til at tage ansvar, så er det muligt at føre en ansvarlig økonomisk politik og samtidig finde penge til at styrke kernevelfærden.

Det er godt politisk håndværk.

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 25.11.16


der er fremtid i en erhvervsuddannelse

Virksomheder i Frederikssundsområdet kigger i øjeblikket langt efter faglært arbejdskraft. Og det problem vil kun blive større i de kommende år. Derfor skal vi have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Jeg har i den seneste tid været på besøg hos en række forskellige virksomheder i vores lokalområde. Deres opråb er ikke til at tage fejl af. De kan ikke skaffe de nødvendige tømrere, VVS'ere og elektrikere, der skal til for at løse de opgaver, der fylder i ordrebøgerne. Det er et stort problem for de enkelte virksomheder, men også for samfundet. For når virksomheder ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for, kan de se sig tvunget til at flytte produktionen.

Venstre-regeringens mål er, at 30 pct. af afgangseleverne fra folkeskolen skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Og derfor skal vi gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Det har Venstre-regeringen bl.a. gjort ved at styrke erhvervsuddannelserne med en halv milliard kroner og sikret op til 10.000 nye praktikpladser.

Og de unge behøver slet ikke at rejse langt for at tage en erhvervsuddannelse. For fra sommeren 2017 kan de tage gode grunduddannelser inden for håndværk, it og social- og sundhedsområdet på Campus i Frederikssund. Det er en stor gevinst for vores lokalområde.

Så kære forældre. I har stor indflydelse på jeres børns uddannelsesvalg. Der er fremtid i en erhvervsuddannelse – og så kan den endda tages her i Frederikssund.

Som bragt i Frederikssund Lokalavis d. 26.10.16