Klima


En grønnere fremtid for vores børn

Vi skal kunne se vores børn i øjnene og vide, at vi gjorde det rette for at sikre deres fremtid, og tog klimaet alvorligt. Danmark skal derfor være et land, der går forrest i udviklingen af løsninger, der kan bruges i hele verden. Vi skal favne et miljø, hvor nye spændende arbejdspladser og industrier kan gro, og hvor de etablerede har incitament til at tilpasse sig. Den grønne omstilling skal ikke betyde, at vi skal gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. For hvis produktionen flytter ud af landet, så gør vi ikke klimaet bedre, kun Danmark fattigere.