Mere frihed TIL selv at bestemme


Ned med skatten - Mere frihed og flere muligheder

Vi har i mange år kørt en skattestopspolitik – og den vil vi fortsætte med. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Jeg tror på, at det skal kunne betale sig at uddanne sig, arbejde, spare op, investere og løbe en risiko. Friheden er en forudsætning for fremgang i vore danske samfund.

Derfor skal samfundet være sådan indrettet, at det overalt stimulerer til arbejde, privat initiativ, selvstændighed og virkelyst – ligesom bureaukrati skal bekæmpes. Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vores konkurrenceevne sikres i fremtiden. Det kan skattelettelser hjælpe med til. I Venstre har vi det mål, at vi gradvist sænker skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker. Det skal ske i et tempo, hvor det ikke går ud over velfærden.


Uddannelse

Det danske uddannelsessystem er fundamentet for Danmarks fremtid og vores unge mennesker. Uanset baggrund skal man have mulighed for at tage en uddannelse af høj faglig kvalitet, hvor der er plads til mennesker med forskellige behov og ressourcer. Flere skal med, og det kræver et differentieret uddannelsessystem, hvor vi udfordrer de fagligt stærke, og støtter de fagligt udfordrede.

Vi skal have et uddannelsessystem, der sikrer lige adgang til uddannelse uanset, om man bor i Frederikssund, Gilleleje eller Fredensborg eller indre København. Det kræver derfor, at vi har attraktive og velfungerende uddannelser i hele landet og ikke kun i landets store universitetsbyer.

I en tid, hvor regeringen skærer i vores muligheder, er det afgørende, at vi sikrer valgfriheden i vores uddannelsessystem. Det er derfor vigtigt, at unge skal have lov til vælge, hvor de vil gå i gymnasiet. Unge skal have frihed til at vælge, hvor de vil tage deres uddannelse. Vi som beslutningstagere skal alene sikre, at der er de gode uddannelsesmuligheder.


Mere frit valg

Jeg har tillid til danskerne. Du er den bedste til at indrette dit liv – ikke politikerne på Christiansborg. Desværre har den røde regering vist, at den ikke har tillid til ungdommen, til vores ældre, og til at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres børn. Det værste eksempel er tvangs- fordelingen af gymnasieelever, baseret på forældrenes indkomst.

I stedet burde vi give alle danskere mere frihed og flere muligheder. Til at vælge den rigtige skole for vores børn. Det rigtige plejehjem når vi bliver ældre. Den bedste behandling når vi bliver syge. Vi skal undgå ”systemdanmark” på ældreområdet – blot fordi man bliver ældre, skal man stadig bevare det frie valg. Der skal være frit valg til at vælge det rette plejehjem, samt friheden på plejehjemmene til at vælge, hvem der skal levere maden. Så skal vi oprette flere friplejehjem, så man har mulighed for at vælge det plejehjem, man ønsker, uanset hvor man bor. Venstre mener ikke, at mulighederne for de ældres frie valg skal være betinget af kommunalbestyrelsens nåde og gode vilje i et bureaukratisk system. Venstre har været med til at sikre mindre bureaukrati i ældresektoren.  


Erhvervsliv

Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for de danskere, der ønsker at bidrage til det danske samfund med innovation og vækst. Derfor kæmper jeg for at gøre det lettere og mere attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Det handler om at have de bedste forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække arbejdskraft.

Det står højt på min dagsorden at sikre erhvervsvenlighed i Nordsjælland og resten af Danmark. Det er gennem et godt erhvervsliv, at vi sikrer vækst og velstand, og for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden. Derfor prioriterer jeg også i mit arbejde at besøge vores lokale virksomheder, netop for at høre ”hvor skoen trykker”, og hvor vi derved kan lette bøvl, skatter og afgifter, der ikke giver mening.