Nordsjællands stemme i folketinget


Nordsjællands folkevalgte stemme i Folketinget

Jeg er har længe sat en æren i at være Nordsjællands stemme i Folketinget, og har gennem alle årene kæmpet for Venstres politik og Nordsjællands interesse i Folketinget. Dette har været en lang og hård kamp, der dog langt fra er slut. Jeg vil fortsætte med at trække i arbejdstøjet for at sikre at Nordsjællands interesser bliver hørt på Christiansborg. Jeg vil fortsætte med at være Nordsjællands stemme i Folketinget og læs med her om hvordan jeg vil gøre det.


Infrastruktur

Jeg vil fortsat arbejde for en bedre infrastruktur i Nordsjælland. Jeg har i denne valgperiode kæmpet for at få nordsjællandsk infrastruktur med i den seneste infrastrukturaftale. Men vi er bestemt ikke færdige. Frederikssundmotorvejen skal fremrykkes, så den bliver færdig før 2032, som desværre er status lige nu. Motorvejen til Hillerød skal stå færdig i 2028, men vi mangler at få finansieret en fremtidssikret vej frem til det nye hospital. Så skal vi også se på fremkommeligheden på en række vejstrækninger i Nordsjælland. Det handler bl.a. om motortrafikvejen mellem Hillerød og Helsinge, vejen mellem Kregme og Hillerød og vejen rundt om Hørsholm. Vi har brug for at forbedre disse veje. Alt for mange mennesker spilder alt for meget tid her i hverdagen.


Kystbane

Pendlerne på Kystbanen - Danmarks mest brugte togstrækning – kæmper fortsat med daglige aflysninger og ulidelige forsinkelser. Vi har brug en langt bedre fremkommelighed for brugerne af den kollektive trafik på Kystbanen. Det handler både om få genindført 20 min drift og så skal vi i en ny regering se kritisk på kystbanens nuværende driftsetup, hvor vi ikke længere kan køre direkte i lufthavnen. Intet tyder på at den seneste ændring har medført væsentlig forbedrede forhold for pendlerne på kystbanen.


Nej tak til høje hegn og Elge - Ja til Kystsikring

Venstre vil ikke være med til at opsætte høje hegn til gene for lokale borgere. Vi har hørt en lange række bekymringer fra lokale borgere, foreninger, friluftsorganisationer mv., som ikke er blevet inddraget i denne planlægningsproces i forbindelse med at regeringen vil gennemtvinge etablering af naturnationalpark Gribskov. Samtidig vil Venstre ikke gå på kompromis med at staten kan få dispensation fra dyrevelfærdslovens regler om tilsyn og fodring. Der skal gælde de samme regler indenfor parkerne, som udenfor. Vi ønsker at skabe mere plads til natur og biodiversitet. Vi ønsker ikke Lea Wermelins naturnationalparker i Nordsjælland.

Derudover vil jeg kæmpe for bedre kystsikring af den nordsjællandske nordkyst. Ligesom det er på vestkysten, skal det også være staten, der er med til at sikre, at boligejere tæt på vandet ikke skal frygte, at deres hjem styrter i vandet.


Et sundhedsvæsen, der sætter dig først

Hvis vi bliver syge, skal vi have en høj kvalificeret og hurtig hjælp. Desværre falder patienterne ofte ned mellem to stole og bliver mødt af et presset system, der ikke taler godt nok sammen. Samtidig er ventelisterne ofte alt for lange, også på sygehusene her i Nordsjælland.

Vi skal bevare Frederikssund Hospital der kan være et supplement til superhospitalet i Hillerød. Det handler både om Frederikssund Hospital som sundhedshus, nærhospital og med flere regionale funktioner. Alt det som ikke er svært skal være nært.

Kommunerne skal kunne tilbyde deres borgere langt flere behandlinger og opfølgende forløb i eget hjem med regional opbakning. Ny teknologi og en fokuseret indsats skal sikre at flere patienter får deres sundhedsbehandling tæt på eller meget gerne i eget hjem.


Uddannelse

Det danske uddannelsessystem er fundamentet for Danmarks fremtid og vores unge mennesker. Uanset baggrund skal man have mulighed for at tage en uddannelse af høj faglig kvalitet, hvor der er plads til mennesker med forskellige behov og ressourcer. Flere skal med, og det kræver et differentieret uddannelsessystem, hvor vi udfordrer de fagligt stærke, og støtter de fagligt udfordrede.

Vi skal have et uddannelsessystem, der sikrer lige adgang til uddannelse uanset, om man bor i Frederikssund, Gilleleje eller Fredensborg eller indre København. Det kræver derfor, at vi har attraktive og velfungerende uddannelser i hele landet og ikke kun i landets store universitetsbyer.

I en tid, hvor regeringen skærer i vores muligheder, er det afgørende, at vi sikrer valgfriheden i vores uddannelsessystem. Det er derfor vigtigt, at unge skal have lov til vælge, hvor de vil gå i gymnasiet. Unge skal have frihed til at vælge, hvor de vil tage deres uddannelse. Vi som beslutningstagere skal alene sikre, at der er de gode uddannelsesmuligheder.

Flere uddannelser til Nordsjælland.

Jeg vil fortsat kæmpe for at flere unge mennesker kan tage deres uddannelse i Nordsjælland og det er lykkes i denne valgperiode at få tilført flere uddannelser til Helsingør og Hillerød.


Mere frihed til selv at bestemme

Jeg har tillid til danskerne. Du er den bedste til at indrette dit liv – ikke politikerne på Christiansborg. Desværre har den røde regering vist, at den ikke har tillid til ungdommen, til vores ældre, og til at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres børn. Det værste eksempel er tvangs- fordelingen af gymnasieelever, baseret på forældrenes indkomst.

I stedet burde vi give alle danskere mere frihed og flere muligheder. Til at vælge den rigtige skole for vores børn. Det rigtige plejehjem når vi bliver ældre. Den bedste behandling når vi bliver syge. Vi skal undgå ”systemdanmark” på ældreområdet – blot fordi man bliver ældre, skal man stadig bevare det frie valg. Der skal være frit valg til at vælge det rette plejehjem, samt friheden på plejehjemmene til at vælge, hvem der skal levere maden. Så skal vi oprette flere friplejehjem, så man har mulighed for at vælge det plejehjem, man ønsker, uanset hvor man bor. Venstre mener ikke, at mulighederne for de ældres frie valg skal være betinget af kommunalbestyrelsens nåde og gode vilje i et bureaukratisk system. Venstre har været med til at sikre mindre bureaukrati i ældresektoren.  


En grønnere fremtid for vores børn

Vi skal kunne se vores børn i øjnene og vide, at vi gjorde det rette for at sikre deres fremtid, og tog klimaet alvorligt. Danmark skal derfor være et land, der går forrest i udviklingen af løsninger, der kan bruges i hele verden. Vi skal favne et miljø, hvor nye spændende arbejdspladser og industrier kan gro, og hvor de etablerede har incitament til at tilpasse sig. Den grønne omstilling skal ikke betyde, at vi skal gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. For hvis produktionen flytter ud af landet, så gør vi ikke klimaet bedre, kun Danmark fattigere.


Det skal altid kunne betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig, at stå op om morgenen og gå på arbejde. For det første fordi det er sundt at bestille noget, men også fordi det gør en kæmpe forskel for børn, om de vokser op i en familie hvor forældrene forsørger dem, eller hvor de er på passiv forsørgelse. Venstre vil give en skattelettelse til alle som arbejder fuldtid og arbejde for at beskæftigelsesfradraget bliver hævet, så det i højere grad kan betale sig at arbejde.  

Derudover giver det også god samfundsøkonomisk mening, at folk er i arbejde, for så kan vi bruge penge på velfærd, lavere afgifter og grøn omstilling i stedet for på kontanthjælp.

Derfor er jeg bekymret over, at den røde regering har gjort det mindre attraktivt at arbejde. De har hævet de sociale ydelser, særligt til arbejdsløse indvandrere og så har de hævet dagpengene. Det gør, at det dårligere kan betale sig at gå på arbejde. Det er i min optik den forkerte vej at gå. Jeg vil derfor arbejde for, at det altid kan svare sig at gøre en indsats. 


Erhvervsliv

Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for de danskere, der ønsker at bidrage til det danske samfund med innovation og vækst. Derfor kæmper jeg for at gøre det lettere og mere attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Det handler om at have de bedste forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække arbejdskraft.

Det står højt på min dagsorden at sikre erhvervsvenlighed i Nordsjælland og resten af Danmark. Det er gennem et godt erhvervsliv, at vi sikrer vækst og velstand, og for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden. Derfor prioriterer jeg også i mit arbejde at besøge vores lokale virksomheder, netop for at høre ”hvor skoen trykker”, og hvor vi derved kan lette bøvl, skatter og afgifter, der ikke giver mening.