Sundhed


Et sundhedsvæsen, der sætter dig først

Hvis vi bliver syge, skal vi have en høj kvalificeret og hurtig hjælp. Desværre falder patienterne ofte ned mellem to stole og bliver mødt af et presset system, der ikke taler godt nok sammen. Samtidig er ventelisterne ofte alt for lange.

Vi skal bevare Frederikssund Hospital der kan være et supplement til superhospitalet i Hillerød. Det handler både om Frederikssund Hospital som sundhedshus, nærhospital og med flere regionale funktioner. Alt det som ikke er svært skal være nært.

Kommunerne skal kunne tilbyde deres borgere langt flere behandlinger og opfølgende forløb i eget hjem med regional opbakning. Ny teknologi og en fokuseret indsats skal sikre at flere patienter får deres sundhedsbehandling tæt på eller meget gerne i eget hjem.


Mere frit valg

Jeg har tillid til danskerne. Du er den bedste til at indrette dit liv – ikke politikerne på Christiansborg. Desværre har den røde regering vist, at den ikke har tillid til ungdommen, til vores ældre, og til at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres børn. Det værste eksempel er tvangs- fordelingen af gymnasieelever, baseret på forældrenes indkomst.

I stedet burde vi give alle danskere mere frihed og flere muligheder. Til at vælge den rigtige skole for vores børn. Det rigtige plejehjem når vi bliver ældre. Den bedste behandling når vi bliver syge. Vi skal undgå ”systemdanmark” på ældreområdet – blot fordi man bliver ældre, skal man stadig bevare det frie valg. Der skal være frit valg til at vælge det rette plejehjem, samt friheden på plejehjemmene til at vælge, hvem der skal levere maden. Så skal vi oprette flere friplejehjem, så man har mulighed for at vælge det plejehjem, man ønsker, uanset hvor man bor. Venstre mener ikke, at mulighederne for de ældres frie valg skal være betinget af kommunalbestyrelsens nåde og gode vilje i et bureaukratisk system. Venstre har været med til at sikre mindre bureaukrati i ældresektoren.